Centrul de Formare Profesională a Adulților

Nou ! Cursurile ONLINE sunt susţinute într-o clasă virtuală, pe platforma

Google Meet pentru care primiţi invitație de autentificare (link) pe email.

Programarea cursului și materialele vă sunt puse la dispoziție de către formator / lector.

Image
Formatori
Formatori

Acești profesioniști talentați sunt experți în domeniile lor și au abilități excelente de predare. Ei dezvoltă și livrează programe de instruire, asigurându-se că cursanții dobândesc cunoștințele și abilitățile necesare pentru a reuși în cariera lor. Formatorii motivează studenții să-și atingă potențialul maxim. 

Coordonatori
Coordonatori

Acești lideri au responsabilitatea generală a centrului de formare. Ei dezvoltă strategii și politici educaționale, stabilesc obiective și asigură îndeplinirea lor urmărind indicatori specifici, supervizează personalul și dezvoltă parteneriate cu alte  instituții educaționale și organizații locale implicate.

Administrativ
Administrativ

Acest grup de angajați se ocupă de organizarea și gestionarea activităților zilnice ale centrului de formare. Ei se ocupă de înscrieri, administrarea programelor de studii, gestiunea resurselor materiale și logistice, precum și de comunicarea cu cursanții,  mențin eficiența operațională a centrului CFPA.

Programe de formare 

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt programe de formare specializate care îi ajută pe adulți să dobândească noi competențe și să-și îmbunătățească abilitățile pentru a intra sau pentru a avansa într-un anumit domeniu de muncă. Aceste cursuri sunt concepute pentru a satisface nevoile în schimbare ale pieței muncii și pentru a ajuta persoanele să se adapteze la noile cerințe ale locurilor de muncă sau să se reorienteze în cariera lor.
fas fa-graduation-cap

Scopul

Cu calificări noi și diversificate, se deschid noi oportunități de angajare și avansare în carieră. Pe măsură ce tehnologia și cerințele pieței muncii evoluează, cursurile de calificare și recalificare oferă posibilitatea de a rămâne relevant și competitiv. Cursurile de calificare profesională și recalificare reprezintă soluții vitale pentru cei care doresc să-și dezvolte cariera sau să se reorienteze profesional.

Transformăm experiența în competență
Transformăm experiența în competență

Suntem aici pentru transformare - construim carriere de succes.

Noi orizonturi în cariera ta
Noi orizonturi în cariera ta

Cursuri actualizate periodic pentru a rămâne competitivi pe piața muncii.

Învățare Continuă
Învățare Continuă

Deschide porți către noi oportunități - atingeți-vă obiectivele de carieră

Sala Curs

Centrul de Formare Profesională

Centrul de Formare Profesionala organizeaza cursuri de formare profesionala avand in vedere prevederile O.G. 129/2000 aprobata prin Legea 375 /2002 privind Fomarea Profesionala a Adultilor si Normele Metodologice 353 / 5202 ale M.M.S.S.F. si M.E.C.T. privind Metodologia de autorizare si certificare a formarii profesionale a adultilor.

Oferim o paletă largă de formări profesionale în domenii precum informatica, industrie, management, resurse umane, IT pentru automotive, accesare fonduri şi formare. Pentru fiecare dintre domeniile în care realizăm formare profesională avem cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare.

Formările pentru care se optează implică :

- un nivel minim al studiilor (dupa caz: liceu, studii superioare) în funcție de condițiile impuse de fiecare program de pregatire în parte;

- structura de desfășurare a cursurilor este precizată în fila fiecarui curs (pregatire teoretică / pregatire practică);

- pregatirea teoretică se desfașoară în sălile de curs ale Centrului de Formare Profesionala fiind asigurată de specialiști și cadre didactice cu experiență în domeniu;

- pregatirea practică se axează pe instruirea de profil atât în Centrul de Formare Profesionala, cât și la organismele de profil.

Procesul de formare se desfășoară într-o manieră continuă și riguroasă, fiind supus unei monitorizări și evaluări constante. Performanța și succesul absolvenților pe piața muncii sunt considerate măsuri esențiale ale eficacității acestei formări. Procentul de reinserție a absolvenților în câmpul profesional reprezintă, în acest context, un indicator robust și semnificativ al calității procesului educativ și al relevanței competențelor dobândite.

Durata de pregătire (nivele calificare) :

CALIFICARE NIVELUL 3: 4 - 6 luni, se derulează în cadrul a 32 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 16 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00. 

 


CALIFICARE NIVELUL 2: 3 - 4 luni, se derulează în cadrul a 24 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 12 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00. 

 


CALIFICARE NIVELUL 1: 1 - 2 luni, se derulează în cadrul a 8 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în intervalul orar 17:00 - 21:00 sau 4 întâlniri organizate sâmbăta în intervalul orar 10:00 - 18:00. 

 


SPECIALIZARE: 1 - 2 luni, se derulează în cadrul a 8 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 4 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00. 

 


PERFECTIONARE: 2 - 4 săptămâni, se derulează în cadrul a 4 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 2 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00

Dezvoltare profesională

Dezvoltare profesională

Învățare. Înnoire.
Învățare. Înnoire.
Angajament - rezultate!
Angajament - rezultate!
Performanță maximă!
Performanță maximă!

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.