Cursuri

Oferim o paletă largă de formări profesionale în domenii precum informatica, industrie, tehnologii, management, resurse umane, IT, IT pentru automotive, accesare fonduri, design, igienă, îngrijire personală şi formare. Pentru fiecare dintre domeniile în care realizăm formare profesională avem cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare.

Puteţi solicita prin e-mail pliant de prezentare pentru categoria de cursuri de care sunteţi interesaţi. Acest lucru vă ajută să faceţi o alegere corectă a formarii profesionale care se pretează opţiunii Dvs.

 

CURSURI ONLINE

Cursurile profesionale se derulează la distanţă ONLINE, în clase virtuale, pe platforma https://my.demio.com, pentru care primiţi invitaţie de autentificare (link) pe email, înainte de începerea cursului cu 24 de ore, cu 1 ora şi respectiv cu 15 minute. Programarea cursului şi materialele vă sunt puse la dispoziţie permanent de către lector prin intermediul platformei http://online.cursuriadulti.ro. Activităţile practice pentru cursurile de tehnologii destinate mediului industrial, igienă şi îngrijire personală se derulează în ateliere şi spaţii special amenajate activităţii respective. În perioada derulării activităţilor practice, pentru cursanţii care nu sunt din Timişoara Centrul de Formare Profesională poate asigura contra cost, în centru, spaţii de cazare pentru cursanţi.

 

PREGATIRE ELEVI

Oferim cursuri de informatică pentru elevi şi meditaţii la matematică ONLINE pentru examenele de CAPACITATE şi BACALAUREAT CARE POT FI CONSULTATE PE http://www.cursuriadulti.ro/cursuri/matematica-elevi/.

Cursurile de informatică destinate elevilor au rolul de a dezvolta deprinderi de utilizare a calculatoarelor, tabletelor şi telefoanelor mobile în corelaţie cu dispozitivele externe controlate de acestea, prin abordarea unor cursuri accesibile corelate cu nivelul de pregătire al elevilor. Pregătirea acestora este organizată în 2 nivele principale, respectiv cursuri pentru elevi de gimnaziu şi cursuri pentru elevi de liceu, în corelaţie cu programele de pregătire elaborate de Ministerul Educaţiei. La fiecare nivel (gimnaziu, liceu) fiecare curs este organizat în 4 module – Începător, Mediu, Avansat, Experimentat – durata fiecărui modul fiind de 12 ore care se derulează într-o lună. Cursurile sunt disponibile pe http://www.cursuriadulti.ro/cursuri-info-elevi.

Meditaţiile la matematică pentru examenele de CAPACITATE şi BACALAUREAT sunt organizate pe grupe de 8-10 elevi, în clase virtuale ONLINE, în funcţie de nivelul de pregătire al participanţilor. Condiţia de acces este evaluarea prealabilă a participanţilor pe baza unui test de 30 min. Pe baza rezultatului obţinut (nesatisfăcător, satisfăcător, bine şi foarte bine) elevii sunt înscrişi în grupele de pregătire, cu scopul de a asigura omogenitate grupelor respective. Modul de organizare a grupelor de pregătire este disponibil pe http://www.cursuriadulti.ro/meditatii-matematica.

 

Acte necesare pentru înscrierea la cursuri pentru elevi

 

1. (foto)copie după actul de identitate (C.I.sau B.I.) al părintelui/tutorelui/elevului (dacă este major);

2. adeverinţă medicală pentru elev eliberată de medical de familie (în original cu menţiunea "clinic sănătos" sau apt înscriere curs);

3. email (pentru cursurile derulate ONLINE).

 

Pe baza acestor documente se emite CONTRACTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ pentru cursul solicitat de Dvs. De asemenea, se emite FACTURA FISCALĂ care se poate achita fie prin depunerea banilor în contul bancar indicat pe factură, fie prin virament bancar în contul bancar indicat pe factură.

 

Tarife cursuri elevi (nu se percept taxe suplimentare)

 

ELEVI GIMNAZIU (clasele V-VIII): 500 lei pentru 12 ore

ELEVI LICEU (clasele IX-XII): 600 lei pentru 12 ore  

 

LOCURI DE MUNCĂ

Locuri de muncă în domeniul cursurilor derulate, disponibile pe http://www.cursuriadulti.ro/locuri-de-munca/. În curând oferim cursuri sponsorizate de către companii, care la finalizarea cursului oferă locuri de muncă. Numărul de burse este limitat. Condiţiile de acces presupun o testare vocaţionala iniţială, pe baza căreia sunt selectaţi participanţii la curs.

 

PROIECTE

Scriere şi implementare proiecte pentru dezvoltarea afacerii proprii şi accesre de fonduri nerambursabile. Avem o experienţă de peste 18 ani în dezvoltarea de proiecte. Puteţi consulta un extras din portofoliul nostru de proiecte cu accesare de fonduri Phare, CNSIS, EU, Guvernamentale http://www.cursuriadulti.ro/accesare-fonduri/portofoliu-proiecte/. Pentru a beneficia de facilităţile de accesare a fondurilor nerambursabile este necesară o abordare sistematică a afacerii pe care o puteţi înţelege prin accesarea unor cursuri pentru pricipalele categorii de specialist pe care doriţi să-I implicaţi în proiectele Dvs. referite în http://www.cursuriadulti.ro/accesare-fonduri/cursuri-fonduri-ue/. Întrucât problematica proiectelor este specială vă rugăm să formulate solicitările Dvs. scriindu-ne un email.


INFORMAŢII

Acte necesare pentru înscrierea la cursuri profesionale

 

1. (foto)copie după actul de identitate (C.I.sau B.I.);

2. (foto)copie după certificatul de naştere;

3. (foto)copie dupa certificatul de căsătorie sau documente doveditoare pentru schimbarea numelui (dacă este cazul);

4. (foto)copie după certificat de absolvire a studiilor obligatorii sau diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a liceului (fără diplomă de bacalaureat) sau diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire a facultăţii (fără diplomă de licenţă) în funcţie de condiţiile de acces;

5. adeverinţă medicală (în original cu menţiunea "clinic sănătos" sau apt înscriere curs);

6. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (pentru emiterea facturii pe firmă);

7. email (pentru cursurile derulate ONLINE);

8. contul bancar al plătitorului.

 

Pe baza acestor documente se emite CONTRACTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ pentru cursul solicitat de Dvs. De asemenea, se emite FACTURA FISCALĂ care se poate achita fie prin depunerea banilor în contul bancar indicat pe factură, fie prin virament bancar în contul bancar indicat pe factură. Prin excepţie se poate negocia plata eşalonată a facturii.

 

Durata de pregătire 

 

CALIFICARE NIVELUL 3: 4 – 6 luni, se derulează în cadrul a 32 întâlniri (2 – 4 ore). 

CALIFICARE NIVELUL 2: 3 – 5 luni, se deruleaza în cadrul a 24 întâlniri (2 – 4 ore).  

CALIFICARE NIVELUL 1: 2 – 4 luni, se derulează în cadrul a 8 întâlniri (2 – 4 ore). 

SPECIALIZARE: 1 – 2 luni, se derulează în cadrul a 32 întâlniri (2 – 4 ore). 

PERFECTIONARE: 2 – 4 săptămâni, se derulează în cadrul a 4 întâlniri (2 – 4 ore). 

 

Tarife cursuri (nu se percept taxe suplimentare)

 

CALIFICARE NIVELUL 3: 3.000 lei

CALIFICARE NIVELUL 2: 2.500 lei  

CALIFICARE NIVELUL 1: 1.500 lei 

SPECIALIZARE: 1.000 lei

PERFECTIONARE: 1.000 lei 

 

Pentru cursurile de calificare de nivel 2 şi 3 tariful poate fi eşalonat în maxim 3 tranşe, astfel: la semnarea contractului 1.000 lei şi diferenţa se achită în 2 tranşe egale, respectiv o tranşă după 2 luni de la începerea cursului şi ultima tranşă cel mai târziu în ultima săptămână de curs.

 

Pentru cursurile de calificare de nivel 1, cursurile de specializare şi cursurile de perfecţionare tariful poate fi eşalonat în maxim 2 tranşe, respectiv jumătate la semnarea contractului şi jumătate în ultima săptămână de curs.


  Curs "Tehnician Mecatronist", curs de calificare de nivel 3, in Timisoara, COD N.C. 3114.3.14, curs acreditat ANC (fosta CNFPA), cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. Tehnicianul mecatronist lucrează în laboratoare şi ateliere de prelucrări mecanice/micromecanice componente tehnologice de bază pentru produsele mecatronice . detalii curs

  Curs "Operator la masini-unelte cu comanda numerica", curs de calificare de nivel 2, in Timisoara, cod N.C. 8211.2.1, acreditat ANC (fosta CNFPA), cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Curs Acreditat in Timisoara de Calificare Sculer Matriter - Nivelul 2 Calificarea de „sculer-matriţer” asigură absolventului cunostinte teoretice de specialitate si deprinderi practice in vederea confectionarii de scule, dispozitive. detalii curs

  Cursul "Electrician de intretinere", curs calificare, COD N.C 7245.2.4,in curs de autorizare ANC (fosta CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Electromecanic", curs specializare, COD N.C 7241.1.6,in curs de autorizare ANC (fosta CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Tehnician in automatizari", curs specializare, COD N.C 3114.3.8,in curs de autorizare ANC (fostul CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Tehnician electronist", curs specializare, COD N.C 3114.3.9,in curs de autorizare ANC (fostul CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Operator la prelucrarea maselor plastice termoplastice", curs specializare, COD N.C 8232.2.2,in curs de autorizare ANC (fostul CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Montator subansamble", curs specializare, COD N.C 8283.2.2,in curs de autorizare ANC (fostul CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Montator subansamble", curs specializare, COD N.C 8287.2.1,in curs de autorizare ANC (fostul CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Lucrator in electronica, automatizari", curs specializare, COD N.C 7244.1.2,in curs de autorizare ANC (fostul CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul "Confectioner cablaje auto", curs specializare, COD N.C 7241.1.7,in curs de autorizare ANC (fostul CNFPA), in Timisoara, cu diploma recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.  detalii curs

  Cursul este destinat elevilor din clasele a VII-a si a VIII-a pentru pregatire la disciplina MATEMATICA, in concordanta cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. detalii curs

  Cursul este destinat elevilor din clasele a XI-a si a XII-a pentru pregatire la disciplina MATEMATICA nivel M1, in concordanta cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. detalii curs

  Cursul este destinat elevilor din clasele a XI-a si a XII-a pentru pregatire la disciplina MATEMATICA nivel M2, in concordanta cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. detalii curs

  Cursul este destinat elevilor din clasele a XI-a si a XII-a pentru pregatire la disciplina MATEMATICA nivel M3, in concordanta cu programa elaborata de Ministerul Educatiei. detalii curs

  Cursul ADMINISTRATOR BAZE DE DATE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE care doresc să administreze baze de date. detalii curs

  Cursul ADMINISTRATOR REŢELE DE CALCULATOARE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC, cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE, care se ocupă sau doresc obţinerea unui job în domeniul proiectării, instalării şi administrării infrastructurii de reţea, asigurării functionalităţii, administrării serverelor, interconectarii reţelelor etc. detalii curs

  Cursul OPERATOR PROCESARE TEXT ŞI IMAGINI, susţinut în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC, cu CERTIFICAT DE CALIFICARE eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii MEDII, prin învăţarea platformei Office (Word, Excel Basic, Outlook) şi a platformei Photoshop. detalii curs

  Cursul DESIGNER PAGINI WEB, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC, cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii MEDII şi presupune formarea profesională a peroanelor care se ocupă sau sunt interesate de obţinerea unui job în domeniul IT, domeniul vânzărilor pe internet, a publicităţii etc detalii curs

  Cursul PROGRAMATOR C, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC, cu CERTIFICAT DE CALIFICARE eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE şi presupune formarea profesională a persoanelor care se ocupă sau sunt interesate de obţinerea unui job în domeniul IT, în domeniul dezvoltării aplicaţiilor/programelor pentru calculator. detalii curs

  Cursul PROGRAMATOR JAVA, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC, cu CERTIFICAT DE CALIFICARE eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE şi presupune formarea profesională a persoanelor care se ocupă sau sunt interesate de obţinerea unui job în domeniul IT, în domeniul dezvoltării aplicaţiilor/programelor pentru calculator. detalii curs

  Cursul PROGRAMATOR PHP, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC, cu CERTIFICAT DE CALIFICARE eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE şi presupune formarea profesională a persoanelor care se ocupă sau sunt interesate de obţinerea unui job în domeniul IT, în domeniul dezvoltării aplicaţiilor/programelor pentru calculator. detalii curs

  Cursul INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, in curs de autorizare ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii MEDII care doresc să participle la procesul formative al adulţilor. detalii curs

  Cursul MANAGER PROIECT, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE care doresc să devina manager de proiect. detalii curs

  Cursul ASISTENT MANAGER, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii MEDII care doresc să devina asistent manager. detalii curs

  Cursul EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor care doresc să devina deruleze achiziţii publice. detalii curs

  Cursul EXPERT FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, in curs de autorizare ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE care doresc să acceseze fondurile structurale și de coeziune. detalii curs

  Cursul CONTABIL, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii MEDII care lucreaza in domeniul evidentei contabile, atat in sistemul de stat, cat si in cel privat. detalii curs

  Cursul MANAGER RESURSE UMANE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii SUPERIOARE care doresc să gestioneze resursele umane ale unei unităţi. detalii curs

  Cursul INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, in curs de reautorizare ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor care doresc să devină Inspector/Referent Resurse Umane. detalii curs

  Cursul INSPECTOR SALARII, derulat în Timişoara, este curs de specializare, in curs de autorizare ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor cu studii MEDII care doresc să devină Inspector Salarii. detalii curs

  Cursul AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Finalizarea cursului presupune un examen de absolvire ce constă în rezolvarea unui test grilă cu întrebări din problematica abordată în cadrul cursului şi o lucrare de absolvire. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE.  detalii curs

  Cursul OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV, autorizat ANC, se adreseaza persoanelor care activeaza sau vor sa activeze in firme care deruleaza activitati productive si vor sa realizeze activitati de control tehnic de calitate pentru rezultatele productiei. detalii curs