Acasa » Cursuri

Categorii de cursuri derulate în

Centrul de Formare Profesională

R&B Consulting

 

1. Industrie

2. Estetică

3. Igienă

4. Formare

5. Management

6. Resurse Umane

7. Informatică-IT

8. Matematică-elevi

 

Acte necesare pentru înscrierea cursurilor

 

1. copie după actul de identitate (CI sau BI);

 

2. copie după certificatul de naștere;

 

3. copie după certificatul de căsătorie sau documente doveditoare pentru schimbarea numărului (dacă este cazul);

 

4. copie după certificat de absolvire a studiilor obligatorii sau diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului (fără diplomă de bacalaureat) sau diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (fără diplomă de licență) în funcție de condiții de acces;

 

5. adeverință medicală (în original cu mențiunea "clinic sănătos" sau „apt înscriere curs ...”);

 

6. Fiecare cursant trebuie să comunice la înscriere numărul de telefon şi email-ul.

 

Acte necesare pentru decontarea cursurilor pe firma angajatoare

 

1. copie după Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;

 

2. extras de cont bancar pentru înregistrarea contului entităţii plătitoare

 

3. copie după actul de identitate (CI sau BI) al reprezentantului legal.

 

Procedura de înscriere

 

Pe baza acestor documente și a FIȘEI DE ÎNSCRIERE se emite CONTRACTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ pentru cursul care a constituit opţiunea cursantului. De asemenea, se emite FACTURA FISCALĂ care se poate achita fie în numerar la casieria unității, fie prin virament bancar în contul bancar indicat pe factură. Factura se achită pâna la data comunicată pentru începerea cursului.

 

Pentru cursurile de IGIENA înscrierile se fac ONLINE şi sunt operate în momentul efectuării plăţii.

 

Durata de pregătire 

 

CALIFICARE NIVELUL 3: 4 - 6 luni, se derulează în cadrul a 32 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 16 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00. 

 

CALIFICARE NIVELUL 2: 3 - 4 luni, se derulează în cadrul a 24 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 12 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00. 

 

CALIFICARE NIVELUL 1: 1 - 2 luni, se derulează în cadrul a 8 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în intervalul orar 17:00 - 21:00 sau 4 întâlniri organizate sâmbăta în intervalul orar 10:00 - 18:00. 

 

SPECIALIZARE: 1 - 2 luni, se derulează în cadrul a 8 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 4 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00. 

 

PERFECTIONARE: 2 - 4 săptămâni, se derulează în cadrul a 4 întâlniri, organizate în timpul săptămânii în interval orar 17:00 - 21:00 sau 2 întâlniri organizate sâmbăta în interval orar 10:00 - 18:00


Pentru diminuarea duratei cursului, cursurile pot fi organizate zilnic, de luni până sâmbătă, până se efectuează toate orelele prevăzute pentru cursul respectiv.

Momentan nu exista nici un curs activ