Acasa » Cursuri » S001 Administrator Baze de Date

Curs: S001 Administrator Baze de Date

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

 

COR: 252101

 

Condiţii de acces: Absolvenţi de studii superioare (licenţă)

 

Programa de pregătire pentru cursul ADMINISTRATOR BAZE DE DATE:

 

  1.  Fazele ciclului de viață a unei baze de date. 

       Prezentarea conceptuală și fizică a aspectelor legate de baze de date relaționale,

  2.  Descrierea implementărilor ORACLE în RDBMS / ORDBMS. 

       Descrierea modului de utilizare a limbajului SQL în ORACLE. 

       Descrierea folosirii SQL pentru administrarea bazelor de date. 

  3.  Interogarea bazelor de date și implementarea operatorilor modelului relațional. 

       Restricționarea și sortarea datelor,

  4.  Funcții single-row.

  5.  Extragerea datelor din mai multe tabele - forme JOIN. 

       Agregarea datelor folosind funcții de grup.

  6.  Subfiltre.

  7.  Limbajul de manipulare DML și operații de manipulare a datelor.

  8.  Crearea și gestiunea tabelelor. 

       Constrângeri.

  9.  Obiecte constituente ale bazei de date: Vederi, Secvențe, Indecși, Sinonime. 

       Folosirea reprezentărilor din dicționarul de date în scopul gestiunii obiectelor bazei

       de date,

10.  Utilizatori și grupuri de utilizatori.

 

Competenţe dobândite:

 

  1.   Evaluarea cerinţelor pentru un SGBD

  2.   Instalarea SGBD-ului

  3.   Crearea bazei de date

  4.   Stabilirea strategiei de asigurare a integrităţii bazei de date

  5.   Administrarea performanţelor bazei de date

  6.   Definirea utilizatorilor şi a nivelelor de acces la baza de date

  7.   Administrarea măsurilor de securitate şi confidenţialitate a datelor

  8.   Întreţinerea bazei de date şi a SGBD-ului

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Formatorul, PETROV GHEORGHE are experienţă de peste 25 de ani în coordonarea lucrărilor aplicative în domeniul bazelor de date și certificări Oracle, activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte și înţelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.