Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » P709 SAGA

Curs: P709 SAGACURS DE PERFECŢIONARE TEMATICĂ

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul SAGA:

1. Configurarea aplicaţiei informatice pentru specificul fiecărei entităţi pentru care se doreşte conducerea evidenţei contabile: PFA, ONG, SC. Aplicaţii: firnă nou înfiinţată, firmă care a condus evidenţa contabilă manual sau pe o altă aplicaţie.

2. Planificarea evidenţei contabile: grupe (activitati/centre de cost, articole, furnizori, clienti), gestiuni, articole,tipuri de articole, plan de conturi analitice, furnizori, client, agenţi, salariaţi. Aplicaţii: gestiunea salariaţilor, gestiunea agenţilor, organizarea contabilităţii pentru societăţi comerciale cu activităţi comerciale/ servicii/ producţie.

3. Managementul contractelor, comenzilor, autoturismelor proprii, venituri/cheltuieli în avans. Aplicaţii: gestiunea comenzilor, gestiunea contractelor, gestiunea autorurismelor proprii.

4. Inregistrarea şi generarea documentelor primare: note contabile, documente de intrare (factură, bon de casa, aviz, bon de casa cu cod fiscal, taxare inversă, exceptate la utilizarea AMEF, servicii agenţii de turism, achiziţii second-hand, borderou de achiziţii, file carnete de comercializare), documente de ieşire (factură, bon de casa, aviz, bon de casa cu cod fiscal, taxare inversă, exceptate la utilizarea AMEF, scutit cu drept de deducere, servicii agenţii de turism, vânzări second-hand, operaţiuni neimpozabile, factură simplificată, factură emisă de client), documente pentru gestiunea imobilizărilor, documente pentru gestiunea stocurilor, documente pentru gestiunea încasărilor şi plăţilor (prin casă, prin bancă, cu efecte de plată), documente pentru întocmirea statelor de salarii.

5. Inchiderea contabilă: registru jurnal, fise conturi, balanţă, bilanţ, jurnale anexe.

6. Controlul gestiunilor.

7. Gestionarea relaţiilor cu terţii.

8. Generarea şi gestionarea declaraţiilor ANAF.


Formatorul PETROV GHEORGHE, este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea lucrărilor aplicative în informatica, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.