Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » P710 SPSS Basic

Curs: P710 SPSS BasicCURS DE PERFECŢIONARE TEMATICĂ

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul SPSS BASIC:


1. Pregătirea datelor pentru analiză: Noţiunea de bază de date. Tipuri de baze de date. Codarea datelor. Codarea răspunsurilor multiple. Niveluri de măsurare. Caracteristici discrete şi continue. Aplicaţie: Definirea variabilelor în SPSS. Tipuri de fişiere cu care lucrează SPSS. Importul şi exportul datelor sociale.

2. Analiză univariată. Distribuţii de frecvenţe. Grafice ataşate distribuţiilor de frecvenţe. Indicatori ai tendinţei centrale. Indicatori de dispersie. Indicatori ai formei distribuţiei. Aplicatie: Recodarea variabilelor. Transformări în date. Funcţiile Compute şi Count în SPSS.

3. Analiză bivariată. Asocierea caracteristicilor calitative. Corelaţie. Testul t. Analiza de varianţă (ANOVA). Aplicaţie: Distribuţii de frecvenţe. Frecvenţe absolute. Frecvenţe relative. Frecvenţe cumulate. Distribuţia normală. Indicatori ai tendinţei centrale şi de dispersie.

4. Asociere. Tabele de contingenţă. Testul χ². Valori reziduale ajustate (VRA). Coeficienţi de asociere. Corelaţie. Coeficientul de corelaţie simplă r. Coeficientul de corelaţie a rangurilor. Testul t pentru un eşantion. Testul t pentru eşantioane independente. ANOVA. Testul Levene de omogenitate a varianţelor. Teste post hoc.


Formatorul PETROV GHEORGHE, este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea lucrărilor aplicative în informatica, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.