Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » P711 SPSS Avansat

Curs: P711 SPSS AvansatCURS DE PERFECŢIONARE TEMATICĂ

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul SPSS AVANSAT:


1. Analiza de regresie (1): Regresie simplă liniară. Dreapta de regresie. Ecuaţia dreptei de regresie. Coeficient de determinaţie. Regresie multiplă. Coeficient de determinaţie multiplă. Variabile dummy în regresia multiplă. Multicoliniaritate şi teste de multicoliniaritate. Aplicaţie: Norul de puncte (scatter plot). Dreapta de regresie. Ecuaţia dreptei de regresie. Calitatea estimării.

2. Analiza de regresie (2): Regresie non-liniară. Compararea şi evaluarea modelelor de regresie. Regresie logistică. Principii. Evaluarea modelului: log- likelihood şi pseudo-R². Evaluarea contribuţiei predictorilor: Wald şi exp(b). Interpretarea rezultatelor. Teste de multicoliniaritate. Aplicaţie: Regresii cu doi sau mai mulţi predictori. Cum comparăm impactul predictorilor? Tipuri de predictori folosiţi în regresie multiplă.

3. Analiză factorială exploratorie: Factori. Scoruri factoriale. Analiza factorială versus analiza componentelor principale (PCA). Extragerea factorilor. Rotaţia factorilor. Cronbach α.

4. Construcţia modelelor de regresie logistică. Evaluarea modelelor.


Formatorul PETROV GHEORGHE, este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea lucrărilor aplicative în informatica, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.