Ultimele Noutati

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Programator Sistem Informatic

Cursul se face ONLINE. Practica se poate face in C/C sau Java sau PHP sau Pyton.  detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Administrator baze de date

Cursul se deruleaza ONLINE. Practica se face in SQL Oracle. detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Administrator retele de calculatoare

Cursul se deruleaza ONLINE.  detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Designer Pagini WEB

Cursul se deruleaza ONLINE. detalii.

Acasa » Cursuri » S011 Asistent Manager

Curs: S011 Asistent Manager

 


CURS DE SPECIALIZARE

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul  ASISTENT MANAGER:

  1. Forme de organizare a entităţilor care desfăşoară afaceri. Fluxuri informaţionale
  2. Contabilitatea primară a entităţilor economice
  3. Incadrarea în muncă a resurselor umane. Dosarul personal al angajatului. Conflictele de muncă. Medierea conflictelor de muncă
  4. Contractul individual de muncă:  tipuri, termene, clauze, aspecte legislative
  5. Sănătatea şi securitatea în muncă. Realizarea activităţilor de prevenire. Realizarea semnalizării. Instruirea angajaţilor. Grupele de muncă şi rolul lor în asigurările sociale. Gradele de invaliditate
  6. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări. Dosarul de pensionar, conditii de acordare a pensiei de limita de varsta, a pensiei anticipate, pensiei anticipate partiale, pensiei de invaliditate
  7. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate pentru incapacitatea temporară de muncă. Vechimea în muncă şi raporturile de muncă. Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
  8. Contracte comerciale
  9. Comunicare
10. Realizarea corespondenţei unei entităţi şi utilizarea calculatorului la locul de muncă: SO Windows, stocarea informaţiilor şi accesarea acestora, motoare de căutare WEB, poştă electronică (mail), MS-Word
11. Rapoarte şi prezentări folosite frecvent la locul de muncă. Integrarea platformelor MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook etc) 

Formatorul, PETROV GHEORGHE este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea managementul proiectelor si afacerilor, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.