Ultimele Noutati

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Programator Sistem Informatic

Cursul se face ONLINE. Practica se poate face in C/C sau Java sau PHP sau Pyton.  detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Administrator baze de date

Cursul se deruleaza ONLINE. Practica se face in SQL Oracle. detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Administrator retele de calculatoare

Cursul se deruleaza ONLINE.  detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Designer Pagini WEB

Cursul se deruleaza ONLINE. detalii.

Acasa » Cursuri » S023 Inspector/Referent Resurse Umane

Curs: S023 Inspector/Referent Resurse Umane

 


CURS DE SPECIALIZARE

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE:

 1. Forme de organizare a entităţilor care desfăşoară afaceri. Fluxuri informaţionale
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unei entităţi implementat prin Organigrama de personal. Fişa generală a postului. Regulamentul de ordine interioară
 3. Compartimentul de resurse umane. Evaluarea performanţei profesionale individuale. Fluctuaţia de personal. Utilizarea timpului de lucru
 4. Legislaţia muncii. Principiile care guvernează munca. Relaţiile de muncă. Contractul colectiv de muncă
 5. Incadrarea în muncă a resurselor umane. Dosarul personal al angajatului. Conflictele de muncă. Medierea conflictelor de muncă
 6. Contractul individual de muncă:  tipuri, termene, clauze, aspecte legislative
 7. Salarizarea personalului. Drepturile salariale ce decurg din contractual individual de muncă. Statul de funcţii şi rolul acestuia în întocmirea statului de plată a salariilor. Gestiunea economică şi fiscală a salariilor: Declaraţiile D112, D205
 8. Sitemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Măsuri de stimulare pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 9. Sănătatea şi securitatea în muncă. Realizarea activităţilor de prevenire. Realizarea semnalizării. Instruirea angajaţilor. Grupele de muncă şi rolul lor în asigurările sociale. Gradele de invaliditate
10. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări. Dosarul de pensionar, conditii de acordare a pensiei de limita de varsta, a pensiei anticipate, pensiei anticipate partiale, pensiei de invaliditate
11. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate pentru incapacitatea temporară de muncă. Vechimea în muncă şi raporturile de muncă. Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
12. Administrarea bazei de date pentru evidenta personalului. Registrul de evidenţă electronica a salariaţilor – REVISAL


Formatorul PETROV GHEORGHE, este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea managementul resurselor umane, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.