Ultimele Noutati

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Programator Sistem Informatic

Cursul se face ONLINE. Practica se poate face in C/C sau Java sau PHP sau Pyton.  detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Administrator baze de date

Cursul se deruleaza ONLINE. Practica se face in SQL Oracle. detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Administrator retele de calculatoare

Cursul se deruleaza ONLINE.  detalii.

22 Feb 2021
31.03.2021 CURS Designer Pagini WEB

Cursul se deruleaza ONLINE. detalii.

Acasa » Cursuri » S024 Inspector salarii

Curs: S024 Inspector salariiCURS DE SPECIALIZARE

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14APrograma de pregătire pentru cursul INSPECTOR SALARII

1: Forme de organizare a entităţilor care desfăşoară afaceri. Fluxuri informaţionale
2: Contractul individual de muncă:  tipuri, termene, clauze, aspecte legislative
3: Salarizarea personalului. Drepturile salariale ce decurg din contractual individual de muncă. Statul de funcţii şi rolul acestuia în întocmirea statului de plată a salariilor. Gestiunea economică şi fiscală a salariilor: Declaraţiile D112, D205
4: Determinarea deducerii lunare de intreţinere în funcţie de veniturile realizate şi numărul persoanelor aflate în întreţinere. Plata orelor suplimentare, a orelor de noapte, a orelor lucrate în week-end şi a orelor lucrate în zilele de sărbătoare legală. Calculul salariului în cazul întreruperii temporare a activităţii angajatorului. Calculul salariului pentru categoriile speciale: pensionari, persoane cu handicap grav/ accentuat, programatori/ cercetători. Impozitarea tichetelor de masa, a tichetelor cadou, tichetelor de vacanta. Plata platilor compensatorii. Acordarea ajutoarelor de nastere, de deces si a avantajelor in natura. Calculul indemnizatiei de concediu de odihna. Plata zilelor de concediu de odihna neefectuate la incetarea contractului de munca. Retinerea indemnizatiei de concediu de odihna in cazul efectuarii mai multor zile de concediu. Aplicatii practice
5: Calculul indemnizatiei acordate administratorului. Calculul veniturilor de natura profesionala celor ce presteaza activitati in baza unui contract de drepturi de autor sau unui contract civil de prestari servicii. Aplicatii practice.
6: Sitemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Măsuri de stimulare pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
7: Sănătatea şi securitatea în muncă. Realizarea activităţilor de prevenire. Realizarea semnalizării. Instruirea angajaţilor. Grupele de muncă şi rolul lor în asigurările sociale. Gradele de invaliditate
8: Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări. Dosarul de pensionar, conditii de acordare a pensiei de limita de varsta, a pensiei anticipate, pensiei anticipate partiale, pensiei de invaliditate
9: Calculul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de un accident de munca sau boala profesionala.Calculul si recuperarea indemnizatiilor din FAAMBP. Aplicatii practice
10: Concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate pentru incapacitatea temporară de muncă. Vechimea în muncă şi raporturile de muncă. Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
11: Calculul indemnizatiei pe durata incapacitatii temporare de munca. Calcul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca in cazul in care persoana asigurata a realizat venituri pe o perioada mai mica de 6 luni. Exemplu de calcul salarial pentru situatia in care in baza de calcul intra venituri pentru fractiuni de luna. Calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca in cazul in care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele. Calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca in cazul unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele. Calcul concediilor medicale in cazul in care unui asigurat i se acorda doua certificate medicale, care se suprapun pentru o anumita perioada. Plafonarea bazei de calcul in situatia in care veniturile obtinute de o persoana depasesc plafonul stabilit de lege. Calculul concediului de maternitate, concediului de risc maternal si a concediului pentru ingrijirea copilului bolnav. Recuperarea indemnizatiilor din FNUASS. Aplicatii practice
12: Administrarea bazei de date pentru evidenta personalului. Registrul de evidenţă electronica a salariaţilor – REVISAL

Formatorul PETROV GHEORGHE, este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în managementul afacerilor si realizarii lucrarilor aplicative in contabilitate si resurse umene, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.