Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » C061 Operator la prelucrarea maselor plastice termoplastice

Curs: C061 Operator la prelucrarea maselor plastice termoplasticeCURS DE CALIFICARE 

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14ACompetente profesionale obtinute la absolvirea cursului OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE TERMOPLASTICE:

 

1. Comunicarea la locul de muncă
2. Lucrul în echipă
3. Dezvoltarea profesională
4. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (NSSM) şi a normelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (NPSI)
5. Organizarea locului de muncă
6. Planificarea activităţii zilnice
7. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
8. Pregătirea instalaţiilor, utilajelor şi dispozitivelor specifice prelucrării materialelor plastice
9. Pregătirea materiilor prime
10. Executarea produselor din materiale plastice termoplastice

 

Formatorul, AVRAM IONEL ADRIAN, sef de lucrari Facultatea de Electronica si Telecomunicatii din Universitatea Politehnica Timisoara, specialist in domeniul electronicii si proiectarii asistate de calculator. Experienţa în realizarea lucrărilor aplicative în domeniul electronicii si proiectarii asistate de calculator, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.