Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » AT01 - Automatizari programabile

Curs: AT01 - Automatizari programabile

Obiective generale:

1.    Prezentarea componentelor structurii hardware a unui sistem PLC
2.    Studiul elementelor de bază ale resurselor software
3.    Însuşirea principiilor care stau la baza organizării programelor de aplicaţie
4.    Studiul unor aplicaţii din diverse sectoare de activitate.

Se adreseaza


inginerilor de profil electric.

Cerinţe pentru cursanţi


Cursul este destinat formării şi/sau specializării inginerilor de profil electric în vederea implementării unor soluţii de control performante.
Cunoştinţele minimale solicitate cursanţilor sunt legate de următoarele domenii: dispozitive şi structuri numerice, analiza şi sinteza structurilor numerice, automatizări secvenţiale generale.

Competente asigurate:

1.    Cunoaşterea echipamentelor PLC: structură hard şi soft
2.    Cunoaşterea şi utilizarea resurselor soft disponibile
3.    Analiza aplicaţiilor de control în vederea utilizării echipamentelor PLC
4.    Scrierea programelor de aplicaţie
5.    Organizarea proiectelor

Programa de studii:

I. Structura echipamentelor PLC
- Introducere în domeniul automatelor programabile
- Componentele unui sistem PLC.

II. Resurse hardware ale echipamentelor PLC
- Sistemul de intrări/ieşiri digitale
- Sistemul de intrări/ieşiri analogice
- Funcţii speciale de intrare/ieşire şi interfaţarea pentru comunicaţii seriale

III. Resurse software ale echipamentelor PLC
Limbaje de programare pentru echipamentele PLC (Tipuri de limbaje pentru programarea PLC). Formatul diagramă scară (Ladder Diagram). Instrucţiuni specifice şi programarea funcţiilor releelor în diagrama scară. Temporizatoare (timers).
Numărătoare (counters). Instrucţiuni pentru controlul baleierii programului de aplicaţie. Instrucţiuni aritmetice. Instrucţiuni pentru manipularea şi transferul datelor. Instrucţiuni pentru funcţii speciale. Instrucţiuni pentru comunicaţiile în reţea)
Standardul IEC 1131-3 (Limbaje de programare stabilite prin standardul internaţional IEC 1131)
Programarea SFC (Sequential Function Chart). Tipuri de acţiuni. Sisteme software IEC 1131-3)
Implementarea programelor de aplicaţie şi întocmirea documentaţiei proiectului. (Definirea problemei de control şi clasificarea task-urilor. Alegerea strategiei de control şi stabilirea normelor de implementare. Organizarea şi implementarea programului. Identificarea resurselor necesare de intrare/ieşire şi programarea acestora. Structura documentaţiei asociate proiectului de automatizare. Etapele necesare constituirii documentaţiei de aplicaţie. Sisteme automatizate pentru elaborarea documentaţiei de proiect).

Formatorul, PETROV GHEORGHE este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea lucrărilor aplicative în informatica, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.