Acasa » Cursuri » S05C Programator Sistem Informatic (Limbajul C)

Curs: S05C Programator Sistem Informatic (Limbajul C)

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

 

COR: 251204

 

Condiţii de acces: Absolvenţi de studii superioare (licenţă)

 

Program de pregătire pentru cursul PROGRAMATOR SISTEM INFORMATIC / AJUTOR PROGRAMATOR (Limbajul C)

 

1. Limbaje de programare:  Categorii de limbaje de programare și unități lexicale ale

    acestora; Programe și subprogram (procedure și funcții); Compilarea și execuția

    programelor; Depanarea erorilor. 

    Structuri de program:  Prezentarea structurilor de program liniare, alternative

    și repetitive; Metode de prezentare a algoritmilor: scheme logice, limbaje pseudocod; 

    Aplicații. 

    Prezentarea mediului de dezvoltare specific limbajului.

2. Structuri de date:  Tipuri de date elementare; Tipuri și structure de date compuse

    (tablouri, mulțimi, liste, stive, cozi, arbori, articole, fișier, dispozitiv de intrare-ieșire). 

    Particularități programare orientate obiect și implementare acesteia în contextul

    limbajului.

3. Elemente specifice limbajului de programare:  Unități lexicale; Structuri de program,

    Structuri de date.

4. Implementări specifice limbajului de programare  (aplicații pentru familiarizarea cu

    elementele limbajului)

5. Algoritmi și tehnici de programare:  Algoritmi pentru sortarea datelor; Algoritmi

    recursivi; Algoritmi Divide & Impera; Algoritmi Backtracking; Sucursala Algoritmi &

    Bound; Algoritmi Greedy etc.

6. Implementarea algoritmilor în contextul limbajului.

7. Dezvoltarea aplicațiilor complexe.

 

Competenţe dobândite:

  1.  Proiectarea programului / componentei / aplicaţiei software

  2.  Elaborarea programului / componentei / aplicaţiei software

  3.  Testarea programului / componentei / aplicaţiei software

  4.  Asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute

  5.  Asigurarea securităţii programelor / componentei / aplicaţiei software, a datelor de

       test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare

  6.  Implementarea programului / componentei / aplicaţiei software

  7.  Acordarea de consultanţă beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

 

Formatorul PETROV GHEORGHE, are o experiență de peste 25 de ani în cadrul Facultății de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara. Experiența în coordonarea lucrărilor aplicative în informatică, precum și certificări pe care le detine, sunt activități care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaște și întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordare cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.