Acasa » Cursuri » S05P Programator Sistem Informatic (Limbajul PHP)

Curs: S05P Programator Sistem Informatic (Limbajul PHP)

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

 

COR: 251204

 

Condiţii de acces: Absolvenţi de studii superioare (licenţă)

 

Program de pregătire pentru cursul PROGRAMATOR SISTEM INFORMATIC (Limbajul PHP)

 

1. Limbaje de programare:  Categorii de limbaje de programare și unități lexicale ale

    acestora; Programe și subprogram (procedure și funcții); Compilarea și execuția

    programelor; Depanarea erorilor. 

    Structuri de program:  Prezentarea structurilor de program liniare, alternative

    și repetitive; Metode de prezentare a algoritmilor: scheme logice, limbaje pseudocod; 

    Aplicații. 

    Prezentarea mediului de dezvoltare specific limbajului.

2. Structuri de date:  Tipuri de date elementare; Tipuri și structure de date compuse

    (tablouri, mulțimi, liste, stive, cozi, arbori, articole, fișier, dispozitiv de intrare-ieșire). 

    Particularități programare orientate obiect și implementare acesteia în contextul

    limbajului.

3. Elemente specifice limbajului de programare:  Unități lexicale; Structuri de program,

    Structuri de date.

4. Implementări specifice limbajului de programare  (aplicații pentru familiarizarea cu

    elementele limbajului)

5. Algoritmi și tehnici de programare:  Algoritmi pentru sortarea datelor; Algoritmi

    recursivi; Algoritmi Divide & Impera; Algoritmi Backtracking; Sucursala Algoritmi &

    Bound; Algoritmi Greedy etc.

6. Implementarea algoritmilor în contextul limbajului.

7. Dezvoltarea aplicațiilor complexe.

 

Competenţe dobândite:

  1.  Proiectarea programului / componentei / aplicaţiei software

  2.  Elaborarea programului / componentei / aplicaţiei software

  3.  Testarea programului / componentei / aplicaţiei software

  4.  Asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute

  5.  Asigurarea securităţii programelor / componentei / aplicaţiei software, a datelor de

       test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare

  6.  Implementarea programului / componentei / aplicaţiei software

  7.  Acordarea de consultanţă beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei

 

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

 

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

 

Formatorul, DAMIAN COSMIN IOACHIM  este un foarte bun profesionist în dezvoltarea aplicaţiilor WEB și realizării aplicaţiilor WEB. Experiența de peste 20 de ani în coordonarea lucrărilor aplicative în domeniul aplicaţiilor WEB îl recomandă pentru acest curs. Cunoaște și întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativității necesare pentru adaptarea la condițiile noi care apar continuu pe parcursul desfașurării acțiunilor formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenței generale; are capacitatea cunoașterii și abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivațională, volitivă, caracteristică; are capacitatea transmiterii informației științifice la nivel de înțelegere și de aplicație valorificabilă în sens prioritar formativ.