Ultimele Noutati

28 Jul 2017
Planificarea inceperii cursurilor in TRIMESTRUL 1 - 2018

Cursurile  detalii.

Acasa » Cursuri » AT21 - Tehnologii avansate de programare

Curs: AT21 - Tehnologii avansate de programareCURS DE PERFECŢIONARE TEMATICĂ

 

Timişoara, Strada Putna, Nr. 14AObiective generale:

1.    Scrierea de programe folosind programarea structurată
2.    Utilizarea construcţiilor fundamentale în C: vectori, structuri, funcţii, pointeri
3.    Înţelegerea şi aplicarea principiilor care conduc la proiectarea unui software performant şi portabil
4.    Însuşirea tuturor caracteristicilor importante ale limbajului C ANSI
5.    Scrierea de programe pentru sisteme de calcul de uz general şi sisteme de calcul dedicate

Se adresează specialiștilor în domeniul tehnologia informației și comunicații

Cerințe pentru cursanți:
Programarea calculatoarelor (nivel introductiv general), Arhitectura sistemelor de calul (nivel introductiv general).

Competente asigurate:

1.    Competenţe analitice: analiza cerinţelor pentru aplicaţiile software;
2.    Competenţe aplicative: proiectarea, implementarea, testarea şi evaluarea performanţelor aplicaţiilor software

Programa de studii:

Curs:
Evoluţia limbajului de programare C
Elemente lexicale
Preprocesorul C
Declaraţii, tipuri de date
Reprezentarea datelor şi conversii de tip expresii, instrucţiuni şi funcţii
Biblioteci de funcţii – biblioteca de funcţii standard
Tehnici de optimizare a codului
Standarde: MISRA, IEC61508

Proiect:
Definirea specificațiilor pentru o bibliotecă software
Implementarea și testarea bibliotecii software
Evaluarea performanțelor implementării realizate.

Formatorul, PETROV GHEORGHE este cu o experienta de peste 25 de ani în cadrul Facultăţii de Matematică-Informatică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Experienţa în coordonarea lucrărilor aplicative în informatica, precum şi certificările pe care le detine, sunt activităţi care-l recomandă pentru acest curs. Cunoaşte şi întelege obiectul formării; are capacitate de stimulare a creativităţii necesare pentru adaptarea la condiţiile noi care apar continuu pe parcursul desfaşurării acţiunii formative, are capacitatea raportării la realitatea formativă cu mijloace specifice inteligenţei generale; are capacitatea cunoaşterii şi abordării cursantului simultan ca realitate intelectuală, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială; are capacitatea transmiterii informaţiei ştiintifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formativ.