Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport

Cursul AGENT CURĂŢENIE CLĂDIRI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT, derulat ONLINE, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE recunoscut în UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor care au parcurs cel puţin ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL, care doresc să lucreze în ocupaţia AGENT CURĂŢENIE CLĂDIRI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT (COR 515301).

CURS DE CALIFICARE N2

COR: 515301

Condiţii de acces: Învăţământ Gimnazial

Programa de pregătire pentru cursul AGENT CURĂŢENIE CLĂDIRI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT:

 1. Organizează locul de muncă
 2. Utilizează și întreţine sculele și echipamentele de lucru
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 4. Aplică normele igenico-sanitare
 5. Aplică cunoștințe generale de comunicare
 6. Muncește în echipă
 7. Asigură conformitatea serviciilor executate
 8. Pregătește operația de curățare a incintelor și mijloacelor de transport
 9. Curăță incintele
 10. Salubrizează mijloacele de transport rutier
 11. Salubrizează vagoanele de cale ferată
 12. Curăță interior aeronavele

Competenţe dobândite:

 1. Organizează locul de muncă;
 2. Utilizează și întreţine echipamentele de lucru;
 3. Aplică prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 4. Aplică normele igenico-sanitare
 5. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 6. Muncește în echipă;
 7. Asigură conformitatea serviciilor executate;
 8. Pregătește operația de curățare a incintelor și mijloacelor de transport;
 9. Curăță incintele;
 10. Salubrizează mijloacele de transport rutier;
 11. Salubrizează vagoanele de cale ferată;
 12. Curăță interior aeronavele.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.