Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie

Cursul AGENT DEZINFECŢIE, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, derulat ONLINE, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE recunoscut în UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor care au parcurs cel puţin ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL, care doresc să lucreze în ocupaţia AGENT DEZINFECŢIE, DERATIZARE, DEZINSECŢIE (COR 516901).

CURS DE CALIFICARE N2

COR: 516901

Condiţii de acces: Învăţământ Gimnazial

Programa de pregătire pentru cursul AGENT DEZINFECŢIE, DERATIZARE, DEZINSECŢIE:

 1. Organizează locul de muncă: depozitul și magazia;
 2. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 3. Aplică normele de protecție a mediului
 4. Aplică cunoștințe generale de comunicare
 5. Muncește în echipă
 6. Cunoaște cadrul legal al activității sale
 7. Întocmește documentele de evidență și raportare a activității
 8. Cunoașterea, însușirea și familiarizarea cu principiile de bază ale activității de dezinfecție
 9. Cunoașterea, însușirea și familiarizarea cu principiile de bază ale activității de deratizare
 10. Cunoașterea, însușirea și familiarizarea cu principiile de bază ale activității de dezinsecție


Competenţe dobândite:

 1. Organizează locul de muncă: depozitul și magazia;
 2. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 3. Aplică normele de protecție a mediului
 4. Aplică cunoștințele generale de comunicare
 5. Muncește în echipă
 6. Cunoaște cadrul legal al activității sale
 7. Întocmește documentele de evidență și raportare a activității
 8. Cunoașterea, însușirea și familiarizarea cu principiile de bază ale activității de dezinfectie
 9. Cunoașterea, însușirea și familiarizarea cu principiile de bază ale activității de deratizare
 10. Cunoașterea, însușirea și familiarizarea cu principiile de bază ale activității de dezinsecție

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.