Operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

Cursul OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, derulat ONLINE, este curs de CALIFICARE de NIVEL 1, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE recunoscut în UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor care au parcurs cel puţin ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, care doresc să lucreze în ocupaţia OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE (COR 962205).

CURS DE CALIFICARE N1

COR: 962205

Condiţii de acces: Învăţământ Primar

Programa de pregătire pentru cursul OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE:

 1. Manipularea substanţelor pesticide;
 2. Proceduri şi reguli de depozitare
 3. Măsuri de protecţie
 4. Verificare şi comunicare
 5. Avertizoare, dispositive şi astupare


Competenţe dobândite:

 1. Manipularea substanţelor pesticide ce sunt folosite în lucrările de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, la indicaţia şi sub supravegherea personalului calificat;
 2. Depozitarea corespunzătoare a substanţelor ambulate, conform indicaţiilor primate de la gestionarul desemnat prin decizie de numire;
 3. Utilizarea echipamentului individual de protecţie, conform instruirii SSM;
 4. Verificarea zonei/spaţiilor de efectuare a lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, pentru evacuarea/informarea terţilor cu privire la operaţiunile ce urmează a fi derulate;
 5. Amplasarea de avertizoare vizuale standard în zona de lucru;
 6. Montare dispositive de protecţie împotreiva dăunătorilor (plase/benzi antipăsări, protecţii cauciucate uşi împotriva insectelor şi rozătoarelor, plase antiinsecte la ferestre) şi etichetare dispozitive (capcane, staţii intoxicare)
 7. Astupare galerii rozătoare, în interiorul sau exteriorul clădirilor, cu materiale speciale fără clasificare toxicologică şi astupare rosturi gresie, faianţă, tocărie cu materiale speciale antiinsecte, fără clasificare toxicologică.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.