Operator la prelucrarea maselor plastice

Cursul OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE, derulat ONLINE, este curs de CALIFICARE de NIVEL 1, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE recunoscut în UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor care au parcurs cel puţin ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL, care doresc să lucreze în ocupaţia OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE (COR 823203).

CURS DE CALIFICARE N1

COR: 823203

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE:

 1. Normele de securitate şi sănătate în muncă (NSSM) şi Normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (NPSI)
 2. Organizarea locului de muncă
 3. Planificarea activităţii zilnice
 4. Standarde de calitate a lucrărilor executate
 5. Instalaţii, utilaje şi dispozitive specifice prelucrării materialelor plastice
 6. Materii prime
 7. Realizarea produselor din materiale plastice termoreactive
 8. Realizarea produselor din materiale plastice termoplastice


Competenţe dobândite:

 Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (NSSM) şi a normelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (NPSI)

 1. Organizarea locului de muncă
 2. Planificarea activităţii zilnice
 3. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 4. Pregătirea instalaţiilor, utilajelor şi dispozitivelor specifice prelucrării materialelor plastice
 5. Pregătirea materiilor prime
 6. Executarea produselor din materiale plastice termoreactive
 7. Executarea produselor din materiale plastice termoplastice

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.