Facturist

Cursul FACTURIST, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, care doresc să devină FACTURIST.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 413202 - facturist

Condiţii de acces: Învăţământ liceal

 Programa de pregătire pentru cursul FACTURIST:

 1. Fluxuri de documente care include emiterea facturilor
  2. Informaţii specifice care apar într-o factură
 2. Instrumente folosite pentru emiterea facturilor
 3. Proceduri pentru emiterea facturilor aferente livrărilor de bunuri şi/sau servicii (e-Transport, e-Factura)

Competenţe dobândite:

 1. Planificarea cadrului organizatoric
 2. Asigurarea calităţii
 3. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi prevenirea incendiilor
 4. Verificarea facturilor
 5. Întocmirea facturilor
 6. Evidenta documentelor
 7. Primirea marfii

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.