Gestionar Depozit

Cursul GESTIONAR DEPOZIT, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, care doresc să devină GESTIONAR DEPOZIT.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 413101 - gestionar depozit

Condiţii de acces: Învăţământ liceal

Programa de pregătire pentru cursul GESTIONAR DEPOZIT:

 1. Tipuri de bunuri şi modalităţi de conducere a gestiunii acestora
 2. Operaţiuni specifice conducerii evidenţei bunurilor: încărcare, descărcare, intrare, depozitare, ambalare, securizare, livrare
 3. Spaţii de depozitare a bunurilor: închise, deschise, normale, speciale (pentru bunuri cu grad ridicat de risc la depozitare / manipulare), cu temperatură controlată, cu umiditate controlată, etc şi factori de influenţă a păstrării bunurilor. Modalităţi de verificare a condiţiilor de depozitare.
 4. Caracteristici fizico-chimice ale bunurilor: starea de agregare (lichid, solid, gaz), culoare, miros, etc.
 5. Tipuri de maşini, utilaje şi unelte pentru încărcare / descărcare transport al bunurilor în / din depozit: electrostivuitor, motostivuitor, excavator, bandă transportoare, mijloace auto, transpalet, lopată, cazma, târnăcop etc.
 6. Tipuri de documente utilizate la intrarea / depozitarea / livrarea bunurilor : aviz de expediţie, facturi, specificaţii, documente vamale, note de intrare-recepţie, fişe de magazie, liste de inventar, situaţii, registre de stocuri, referate, procese verbale, etc. şi informaţii înscrise pe documentele specifice manipulării bunurilor
 7. Modalităţi de determinare a cantităţii bunurilor: numărare, măsurare, cântărire etc
 8. Tipuri de rapoarte în funcţie de conţinut : intrări, ieşiri, stocuri, modificări calitative, starea condiţiilor de depozitare, starea de funcţionare a maşinilor, utilajelor şi uneltelor folosite în activitate, evenimente deosebite, etc. Termene la care se întocmesc rapoartele: de mai multe ori pe zi, zilnic, saptămânal, decadal, bilunar, lunar, trimestrial, semestrial, anual, ocazional etc
 9. Fluxuri de documente specifice gestionării bunurilor

Competenţe dobândite:

 1. Asigurarea calităţii
 2. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 3. Asigurarea gestiunii stocului de bunuri
 4. Întocmirea documentelor de evidenţă şi raportarea activităţii
 5. Gestionarea documentelor utilizate

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.