Inspector Salarii

Cursul INSPECTOR SALARII, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, care doresc să devină INSPECTOR SALARII.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 344903 - inspector salarii

Condiţii de acces: Învăţământ liceal

Programa de pregătire pentru cursul INSPECTOR SALARII:

 1. Forme de organizare a entităților care desfășoară afaceri. Fluxuri informaționale
 2. Contractul individual de muncă: tipuri, termene, clauze, aspecte legislative
 3. Salarizarea personalului. Drepturile salariale ce decurg din contractual individual de muncă. Statul de funcții și rolul acestuia în întocmirea statului de plată a salariilor. Gestiunea economică și fiscală a salariilor: Declarațiile D112, D205
 4. Determinarea deducerii lunare de întreținere în funcții de veniturile realizate și numărul persoanelor aflate în întreținere. Plata orelor suplimentare, a orelor de noapte, a orelor lucrate în week-end și a orelor lucrate în zilele de sărbătoare legală. Calculul salariului în cazul întreruperii temporare a activității angajatorului. Calculul salariului pentru categoriile speciale: pensionari, persoane cu handicap grav / accentuat, programatori /cercetători / constructori. Impozitarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, tichetelor de vacanță. Efectuarea plăților compensatorii. Acordarea ajutoarelor de naștere, de deces și a avantajelor în natură. Calculul indemnizației de concediu de odihnă. Plata zilelor de concediu de odihnă neefectuate la încetarea contractului de munca. Reținerea indemnizației de concediu de odihnă în cazul efectuării mai multor zile de concediu. Aplicații practice.
 5. Calculul indemnizației acordate administratorului. Calculul veniturilor de natură profesională a celor care oferă activități în baza unui contract de drepturi de autor sau unui contract civil de prestări servicii. Aplicatii practice.
 6. Sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Măsuri de stimulare pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ
 7. Sănătatea și securitatea în muncă. Realizarea activităților de prevenire. Realizarea semnalizării. Instruirea angajaților. Grupele de muncă și rolul lor în asigurările sociale. Gradele de invaliditate.
 8. Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări. Dosarul de pensionar, condiții de acordare a pensiei de limită de vârstă, a pensiei anticipate, pensii anticipate parțiale, a pensiei de invaliditate.
 9. Calcul indemnizat pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncan sau boală profesională.Calculul și recuperarea indemnizațiilor din FAAMBP . Aplicații practice.
 10. Concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate pentru incapacitatea temporară de muncă. Vechimea în muncă și raporturile de muncă. Susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
 11. Calculul indemnizației pe durata incapacităților temporare de muncă. Calcul indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care persoana asigurată a realizat venituri pe o perioadă mai mica de 6 luni. Exemplu de calcul salarial pentru situația în care în baza de calcul intră venituri pentru fracțiuni de lună. Calculul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeași afecțiune, fără întrerupere între ele. Calculul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care unui asigurat i se acordă în aceeași lună două sau mai multe concedii medicale pentru afecțiuni diferite, fără întrerupere între ele. Calcul concediilor medicale în cazul în care unui asigurat i se acordă două certificate medicale, care se suprapun pentru o anumita perioada. Plafonarea bazei de calcul în situația în care veniturile obținute de o persoană depășesc plafonul stabilit de lege. Calculul concediului de maternitate, concediului de risc maternal și al concediului pentru îngrijirea copilului bolnav. Recuperarea indemnizațiilor din FNUASS. Aplicații practice.
 12. Administrarea bazei de date pentru evidența personalului. Registrul de evidență electronică a salariaților - REVISAL.

Competenţe dobândite:

 1. Dezvoltarea personală
 2. Planificarea activităţilor propria
 3. Introducerea datelor aferente salariilor
 4. Intocmirea documentelor specifice salarizarii
 5. Gestionarea documentelor specifice salarizării
 6. Transmiterea documentelor si informatiilor specifice salarizarii

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.