Administrator de condominii

Cursul ADMINISTRATOR DE CONDOMINII, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care doresc să devina ADMINISTRATOR DE CONDOMINII.

CURS DE CALIFICARE N2

COR: 515303 - Administrator de condominii

Condiţii de acces: Învăţământ general obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul ADMINISTRATOR DE CONDOMINII:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă;
 3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice;
 4. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calităţii în construcţii şi autorizarea lucrărilor de construcţii;
 5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 6. Bazele contabilităţii primare, emiterea facturilor, efectuarea plăţilor şi încasărilor;
 7. Întocmirea documentelor contabile de bază (facturi, chitanţe, ordine de plată, registru de casă, jurnal de bancă etc);
 8. Elaborarea documentelor de gestiune;
 9. Operarea documentelor contabile primare de bază în softuri dedicate şi în Excel sau echivalent;
 10. Aplicarea procedurilor de arhivare fizică şi electronica;
 11. Aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă.

Competenţe dobândite:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicării în cadrul proiectului
 9. Managementul calităţii proiectului

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.