Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune

Cursul EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 242213

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Programa de pregătire pentru cursul EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE

 1. Organizarea activităţii de accesare a fondurilor structurale şi de coeziune
 2. Pregătirea proiectului
 3. Elaborarea proiectului şi obţinerea finanţării
 4. Asigurarea securităţii informaţiilor
 5. Comunicarea cu beneficiarii
 6. Instrumente TIC folosite în procesul de pregătire şi de elaborare a proiectului

Competenţe dobândite:

 1. Asigurarea conformităţii cu cerinţele legale
 2. Identificarea proiectului
 3. Planificarea proiectului
 4. Gestionarea informaţiilor de proiect
 5. Elaborarea documentaţiei de finanţare
 6. Transmiterea documentaţiei pentru evaluare
 7. Asigurarea securităţii informaţiilor
 8. Soluţionarea problemelor de informare şi comunicare
 9. Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de pregătire şi de elaborare a proiectului

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.