Manager de Proiect

Cursul MANAGER DE PROIECT, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină MANAGER DE PROIECT.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 242101 - Manager de proiect

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Programa de pregătire pentru cursul MANAGER DE PROIECT :

 1. Managementul de proiect și parteneriate în contextul organizațional
 2. Planificarea și controlul proiectului
 3. Managementul resurselor proiectului
 4. Managementul schimbării
 5. Managementul timpului
 6. Managementul costului proiectului
 7. Managementul calității proiectelor
 8. Managementul echipei de proiect. Leadership
 9. Managementul riscului în proiecte
 10. Managementul crizelor și al conflictelor
 11. Managementul comunicării


Competenţe dobândite:

 1. Planificarea activităților de integrare a proiectelor în cadrul unei organizații prin crearea specificațiilor de proiect, efectuarea analizei PESTEL, stabilirea relațiilor de afaceri și negocierea cu părțile interesate
 2. Asigurarea managementului de proiect prin elaborarea documentației proiectului, administrarea indicatorilor de evaluare și gestionarea informațiilor si a metodologiilor proiectelor
 3. Asigurarea managementului resurselor materiale (logistică, echipamente, stocuri) în cadrul proiectului
 4. Aplicarea managementului schimbării
 5. Planificarea resurselor
 6. Realizarea managementului costurilor în cadrul proiectelor prin controlul cheltuielilor, furnizarea rapoartelor de analiză cost-beneficiu și gestionarea bugetelor
 7. Utilizarea principiilor managementului calității în cadrul proiectelor prin identificarea cerințelor legale, asigurarea conformității cu cerințele legale și respectarea standardelor companiei
 8. Aplicarea managementului resurselor umane în cadrul proiectelor
 9. Efectuarea analizei riscurilor
 10. Aplicarea principiilor de gestionare a conflictelor
 11. Realizarea managementului comunicării în cadrul proiectelor

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.