Arhivar

Cursul ARHIVAR, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, care doresc să devină ARHIVAR.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 441501 - Arhivar

Condiţii de acces: Învăţământ liceal

Programa de pregătire pentru cursul ARHIVAR:

 1. Întocmirea nomenclatorului arhivistic
 2. Întocmirea listei genurilor  şi a categoriilor de documente
 3. Înaintarea nomenclatorului arhivistic la Arhivele Naţionale
 4. Preluarea documentelor de la compartimente sau alte instituţii
 5. Aşezarea documentelor în depozite
 6. Predarea documentelor la Arhivele Naţionale
 7. Planificarea operaţiunilor de prelucrare
 8. Ordonarea documentelor
 9. Inventarierea documentelor
 10. Selecţionarea documentelor
 11. Actualizarea instrumentelor de evidenţă şi administrarea bazei de date
 12. Înregistrarea solicitărilor
 13. Întocmirea/ eliberarea unor acte
 14. Asigurarea condiţiilor de întreţinere a depozitului
 15. Monitorizarea parametrilor din depozit şi a integrităţii mijloacelor de protecţie


Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor
 2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 3. Redactarea nomenclatorului arhivistic
 4. Gestionarea fondului documentar
 5. Prelucrarea documentelor
 6. Utilizarea informaţilor din documente
 7. Conservarea arhivei în depozit

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.