Arhivist

Cursul ARHIVIST, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină ARHIVIST.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 262101 - Arhivist

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă, competenţe de utilizare TIC

Programa de pregătire pentru cursul ARHIVIST:

 1. Instrumente de lucru folosite în arhivă
 2. Prelucrarea documentelor
 3. Selecţionarea documentelor
 4. Gestionarea depozitului de arhivă
 5. Folosirea documentelor în scop ştiinţific şi practic
 6. Crearea, întreţinerea şi gestionarea arhivei electronice


Competenţe dobândite:

 1. Elaborează instrumente de lucru
 2. Coordonează constituirea şi administrarea arhivei
 3. Pregăteşte documentele pentru arhivare
 4. Stabileşte valoarea istorică şi practică a documentelor
 5. Coordonează activităţi de gestionare şi conservare a arhivei în depozit
 6. Facilitează accesul la informaţie
 7. Converteşte documentele din format analogic în format digital
 8. Gestionează arhive digitale
 9. Utilizează software pentru conservarea datelor

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.