Tehnician normare, salarizare, organizare

Cursul TEHNICIAN NORMARE, SALARIZARE, ORGANIZARE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, care doresc să devina TEHNICIAN NORMARE, SALARIZARE, ORGANIZARE.

CURS DE CALIFICARE N3

COR:  311904 - tehnician normare, salarizare, organizare

          311202 - maistru normator

Condiţii de acces: Învăţământ liceal

Programa de pregătire pentru cursul TEHNICIAN NORMARE, SALARIZARE, ORGANIZARE:

 1. Organizarea procesului de producție/livrare servicii și organizarea locului de muncă;
 2. Posturile de lucru, structura de personal necesar și informații privind desfășurarea activităților de muncă;
 3. Elaborarea normativelor de muncă, stabilirea și validarea normei de muncă;
 4. Stabilirea indicatorilor pentru salarizarea personalului angajat.

Competenţe dobândite:

 1. Analizarea şi organizarea proceselor de producţie/ serviciilor specifice tipului de organizaţie.
 2. Analizarea legislației/documentației în vigoare / existentă pentru identificarea structurii de personal şi a posturilor de lucru specifice tipului de organizaţie.
 3. Corelarea normelor de muncă, de timp şi de personal din cadrul organizaţiei.
 4. Proiectarea rationala a proceselor de productie
 5. Gestionarea informaţiilor pentru stabilirea normei de muncă pe unitatea de produs
 6. Analizarea normei de muncă/normării specifice locului de muncă pe baza documentaţiei şi respectând etapele procesului de producţie.
 7. Elaborarea normativelor de muncă din perspectiva procesului de muncă.
 8. Aplicarea normelor de muncă validate la nivelul organizaţiei/instituţiei.
 9. Aplicarea principiilor de bază a sistemului de salarizare a personalului angajat.
 10. Întocmirea documentaţiei de normare a timpului de execuție/livrare a operației/a serviciului, ca bază pentru calculul drepturilor salariale a personalului.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.