Analist piața muncii

Cursul ANALIST PIATA MUNCII, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devina ANALIST PIATA MUNCII.

CURS DE CALIFICARE N2

COR: 242308 - analist piata muncii

          242307 - consultant în domeniul forţei de muncă

          242311 - consultant reconversie – mobilitate personal

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă, cunoştinţe MS-Office

Programa de pregătire pentru cursul ANALIST PIATA MUNCII:

 1. Angajare și ocupare
 2. Dinamica pieței muncii în raport cu dinamica sectoarelor de activitate
 3. Interpretarea indicatorilor
 4. Analiza și prelucrarea datelor din piața muncii, măsuri de intervenție
 5. Soluții de echilibrare a pieței muncii

Competenţe dobândite:

 1. Prelucrează datele colectate din piața muncii
 2. Analizează rata șomajului
 3. Analizează cauzele dezechilibrelor din piața muncii
 4. Propune măsuri de intervenție
 5. Întocmește studii și rapoarte privind evoluția și dinamica pieței muncii
 6. Realizează prelucrarea statistică
 7. Întocmește prognoze privind evoluția diferitelor sectoare de activitate
 8. Stabilește indicatorii
 9. Calculează indicatorii specifici pieței muncii
 10. Aplică procedurile de calcul
 11. Interpretează rezultatele indicatorilor
 12. Administrează documente specifice
 13. Furnizează informații de specialitate
 14. Analizează evoluția locurilor de muncă
 15. Analizează evoluția pieței muncii
 16. Adaptează măsurile active la nevoile din piața muncii
 17. Antrenează actorii relevanți în implementarea soluțiilor de echilibrare a pieței muncii.
 18. Menține relații cu reprezentanții legali

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.