S61 - Analist resurse umane

Cursul ANALIST RESURSE UMANE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină ANALIST RESURSE UMANE.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 242325 - analist resurse umane

          242308 - analist piața muncii

          242309 - analist recrutare / integrare salariați

          242310 - analist sisteme salarizare

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Programa de pregătire pentru cursul ANALIST RESURSE UMANE:

 1. Metode și tehnici de analiză a muncii
 2. Planificarea și dezvoltarea resurselor umane
 3. Sisteme strategice de eficientizare și remunerare
 4. Proiectarea / reproiectarea fișelor de post
 5. Prezentare, raportare și diseminare

Competenţe dobândite:

 1. Conceperea instrumentelor de analiză a posturilor
 2. Analizarea posturilor și elaborarea sistemelor de clasificare a acestora
 3. Identificarea necesarului de resurse umane
 4. Analizarea nevoilor de dezvoltare profesională a lucrătorilor
 5. Analizarea și elaborarea sistemelor de eficientizare a muncii
 6. Analizarea evoluției nivelului salarial al forței de muncă
 7. Întocmirea fișelor de post
 8. Întocmirea rapoartelor și prezentarea rezultatelor analizelor

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.