Inspector în domeniul SSM

Cursul INSPECTOR ÎN DOMENIUL SSM, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, care doresc să devină INSPECTOR ÎN DOMENIUL SSM.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 325723 - inspector în domeniul SSM

          325721 - tehnician în SSM

          325724 - coordonator în materie de SSM

Condiţii de acces: Învăţământ liceal

Programa de pregătire pentru cursul INSPECTOR ÎN DOMENIUL SSM:

 1. Activităţi de prevenire şi protecţie
 2. Informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul SSM
 3. Accidente de mincă, boli profesionale şi cercetarea lor
 4. Legislaţie în domeniul SSM
 5. Evacuarea şi intervenţia în situaţii de urgenţă

Competenţe dobândite:

 1. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 2. Stabilirea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 3. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi şănătaţii în muncă
 4. Criterii generale pentru evaluare a riscurilor
 5. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 6. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 7. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 8. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitatea temporară de muncă
 9. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.