Manager resurse umane

Cursul MANAGER RESURSE UMANE, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină MANAGER RESURSE UMANE.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 121207 -  manager resurse umane

          112033 - director resurse umane

          121205 - șef serviciu resurse umane

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Programa de pregătire pentru cursul CONSULTANT ÎN DOMENIUL FORŢEI DE MUNCĂ:

 1. Managementul profesiei
 2. Management organizațional
 3. Politici și proceduri de resurse umane
 4. Managementul carierei
 5. Managementul performanței
 6. Managementul salarizării
 7. Comunicare și negociere

Competenţe dobândite:

 1. Coordonarea și reprezentarea departamentului de resurse umane
 2. Elaborarea strategiei de resurse umane
 3. Elaborarea politicilor privind recrutarea, integrarea, motivarea și menținerea lucrătorilor
 4. Stabilirea criteriilor și procedurilor de selecție, evaluare și promovare a lucrătorilor
 5. Elaborarea programelor de formare și dezvoltare profesională a lucrătorilor
 6. Coordonarea elaborării politicilor interne privind salarizarea și acordarea de compensații/beneficii
 7. Gestionarea relațiilor cu furnizorii externi de servicii specifice resurselor umane
 8. Promovarea brandului de angajator și culturii organizaționale bazată pe valori, dialog, siguranță, diversitate și egalitate
 9. Facilitarea rezolvării disputelor interumane
 10. Coordonarea consultărilor cu partenerii sociali

Examen: Teste grilă (proba scisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.