Specialist în domeniul SSM

Cursul SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM, derulat în Timişoara, este curs de specializare, acreditat ANC. Se eliberează CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM.

CURS DE SPECIALIZARE

COR: 325723 - inspector în domeniul SSM

          325721 - tehnician în SSM

          325724 - coordonator în materie de SSM

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă în ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, studii universitare

Programa de pregătire pentru cursul INSPECTOR ÎN DOMENIUL SSM:

 1. Prevederi legale în domeniul SSM
 2. Activităţi de prevenire şi protecţie
 3. Informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul SSM
 4. Accidente de muncă, boli profesionale şi cercetarea lor
 5. Evacuarea şi intervenţia în situaţii de urgenţă

Competenţe dobândite:

 1. Cunoaşterea, înţelegerea, interpretarea şi aplicarea legislaţiei referitoare la SSM şi verificarea/contolul respectării prevederilor legale
 2. Organizarea şi monitorizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 3. Stabilirea semnalizării de Securitate şi/sau sănătate la locurile de muncă
 4. Stabilirea şi monitorizarea mijloacelor materiale şi tehnice necesare SSM
 5. Cunoaşterea şi aplicarea criteriilor generale pentru evaluarea riscurilor
 6. Monitorizarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul SSM, a utilizării mijloacelor collective şi individuale de protecţie de către lucrători
 7. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM
 8. Informarea lucrătorilor în domeniul SSM
 9. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 10. Participarea la cercetarea accidentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 11. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.