Dezvoltator e-Learning

Cursul DEZVOLTATOR E-LEARNING, derulat în Timişoara, este curs de SPECIALIZARE, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină dezvoltatori e-Learning.

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

COR: 235905

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Programa de pregătire pentru cursul DEZVOLTATOR E-LEARNING:

 1. Managementul programelor e-learning;
 2. Organizarea și desfășurarea activității în clasa virtuală;
 3. Instrumente pentru facilitarea predării in spațiul online;
 4. Dezvoltarea conținuturilor și materialelor suport pentru sistemele de educație online;
 5. Ora digitală.


Competenţe dobândite:

 1. Managementul carierei;
 2. Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului;
 3. Integrarea TIC în educaţie şi formare;
 4. Analiza nevoilor de e-learning;
 5. Implementarea politicilor de e-learning;
 6. Managementul resurselor umane;
 7. Managementul programelor de educaţie / formare prin e-learning la nivelul organizaţiei;
 8. Dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru sistemele de educaţie / formare prin e-learning (LMS – Learning Management System);
 9. Evaluarea programelor de educaţie / formare prin e-learning.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.