Formator

Cursul FORMATOR, derulat în Timişoara, este curs de SPECIALIZARE, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, care doresc să devină formatori.

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

COR: 242201 - formator

          242407 - administrator de formare

          242319 - specialist în formare

          242412 - specialist în activitatea de coaching

Condiţii de acces: Învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Programa de pregătire pentru cursul FORMATOR:

 1. Fundamentele procesului de formare profesională a adulţilor
 2. Pregătirea programului/stagiului de formare
 3. Realizarea activităţilor de formare
 4. Evaluarea participanţilor la formare
 5. Evaluarea şi îmbunătăţirea programului/stagiului de formare

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulţilor
 2. Realizarea analize de nevoi privind formarea profesională a adulţilor
 3. Respectarea eticii şi a standardelor profesionale în formarea profesională a adulţilor
 4. Evaluarea competenţelor iniţiale a participanţilor la programul de formare profesională a adulţilor
 5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii activităţii de formare profesională a adulţilor
 6. Comunicarea şi relaţionarea în procesul de formare
 7. Dezvoltarea lucrului în echipa implicate în procesul de formare
 8. Gestionarea conflictelor
 9. Organizarea activităţii de formare
 10. Proiectarea procesului de instruire
 11. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 12. Realizarea activităţilor de formare teoretică
 13. Realizarea activităţilor de formare practică
 14. Gestionarea şi administrarea resurselor specifice procesului de formare
 15. Organizarea procesului de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională a adulţilor
 16. Efectuarea evaluării şi furnizarea feedback-ului privind revizuirea procedului de formare profesională a adulţilor
 17. Analiza şi comunicarea rezultatelor instruirii
 18. Dezvoltarea profesională continua a formatorului

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.