Instructor / Preparator formare

Cursul INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE, derulat în Timişoara, este curs de SPECIALIZARE, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, care doresc să devină INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE.

CURS DE SPECIALIZARE ONLINE

COR: 333309 - instructor / preparator formare

Condiţii de acces: Învăţământ liceal

Programa de pregătire pentru cursul INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE:

 1. Legislație specifică educației și formării profesionale a adulților
 2. Elemente de asigurarea calității în educație și formare profesională a adulților
 3. Competenţe digitale
 4. Formarea și evaluarea competențelor profesionale la adulți
 5. Comunicare și consiliere în sistemul de educație și formare profesională a adulților
 6. Competențe transversale
 7. Competențe verzi

Competenţe dobândite:

 1. Cunoaște și respectă în exercitarea ocupației, legislația specifică formării profesionale a adulților, respectiv a validării competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală/informală.
 2. Cunoaște și promovează importanța normelor SSM și PSI.
 3. Cunoaște și poate lucra cu elemente de asigurarea calității în sistemul de educație și formare profesională a adulților.
 4. Cunoaște și utilizează în activitatea de instructor/preparator formare, elemente TIC (tehnologia informației și comunicării).
 5. Cunoaște diferite tipuri de evaluare (sumativă, criterială, normativă, formativă) și le poate operaționaliza adaptat unui context specific.
 6. Cunoaște diferite tipuri de învățare și le poate utiliza în practica ocupației de instructor/preparator formare.
 7. Dezvoltă, planifică și organizează activități de formare a aptitudinilor/deprinderilor (formarea practică).
 8. Cunoaște și utilizează eficient diferite forme de comunicare adaptate contextului de lucru, inclusiv în cadrul lucrului în echipă multidisciplinară (personal HR, formatori, evaluatori de competențe profesionale, directori etc).
 9. Cunoaște și utilizează eficient tehnici de consiliere, adaptate specificului practic din programele de formare/etapele de evaluare a competențelor profesionale.
 10. Cunoaște și poate utiliza în practică elemente de gestionare a conflictului.
 11. Cunoaște metode de dezvoltare profesională în domeniul ocupației instructor/preparator formare și se preocupă constant de propria dezvoltare profesională.
 12. Deține cunoștințe civice, etice și de justiție socială, pe care le respectă în practicarea ocupației.
 13. Cunoaște și lucrează aplicat cu concepte de protecția mediului (reducere a poluării, reutilizarea deșeurilor și a modurilor de reciclare a acestora etc).

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.