lăcătuș mecanic

Cursul LĂCĂTUŞ MECANIC, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 3, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care doresc să lucreze ca şi LĂCĂTUŞ MECANIC.

 CURS DE CALIFICARE NIVEL 3

 COR: 722201 - Lăcătuş SDV

          722202 - Sculer Matriţer

          722203 - Lăcătuş AMC

          722204 - Lăcătuş mecanică fină

          722205 - Prelucrător prin electroeroziune

          722206 - Lăcătuş în prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite

 Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

 Programa de pregătire pentru cursul LĂCĂTUŞ MECANIC:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Întreținerea echipamentelor de lucru
 6. Pregătirea lucrărilor specifice; 
 7. Desen tehnic; 
 8. Scule: cuțite, cuțite profilate; broșe; 
 9. Verificatoare: subler, micrometru, comparatoare, procese de măsurare, metode de măsurare, mijloace pentru măsurare; instalații și sisteme de măsurare
 10. Realizarea operațiilor de găurire: burghie, adâncitoare, alezoare, freze
 11. Realizarea operațiilor de filetare: cuțite și piepteni pentru filetat, capete pentru filetare, tarozi, filiere, freze pentru filet, materiale.
 12. Ajustarea componentelor individuale în vederea asamblării: matrițe
 13. Asamblarea componentelor: tehnologii șî echipament de ștanțare și îndoire, ștanțarea pieselor metalice, procesul de forfecare la ștanțare, scule de ștanțare, croirea semifabricatelor, calculul forțelor de ștanțare, condiții tehnologice la ștanțare
 14. Controlul produsului final: tehnologii de control, mijloace de control.
 15. Teme practice: Prelucrarea prin deformare la rece; Analiza formei și dimensiunilor piesei; Determinarea dimensiunilor semifabricatului; Stabilirea procesului tehnologic de fabricație la piese; Calculul centrului de presiune; Calculul de rezistență pentru unele elemente componente ale matriței; Intocmirea tehnologiei de fabricație a matriței; Calculul tehnico-economic

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Organizarea locului de muncǎ
 5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
 6. Executarea operaţiilor de tãiere-debitare
 7. Executarea operaţiilor de gãurire-filetare
 8. Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare
 9. Executarea operaţiilor de îndoire
 10. Executarea operaţiilor de ajustare
 11. Executarea operaţiilor de montaj

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.