Operator maşini unelte cu comandă numerică

C12 - Operator maşini unelte cu comandă numerică / Machine tool operator with numerical control / CNC machine operator

Cursul OPERATOR MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi OPERATORI MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (COR 722323).

 CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

COR:  722323 - Operator maşini unelte cu comandă numerică;

722312 - Operator la mașini-unelte semiautomate și automate;

722314 - Mașinist la lame de mașini pentru automate așchietoare;

722321 - Mașinist la mașini speciale de așchiere.

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Program de pregătire pentru cursul OPERATOR MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ:

 1. Aplică noțiuni de desen tehnic
 2. Organizează locul de muncă
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 4. Aplică normele de protecție a mediului
 5. Lucrează în echipă
 6. Asigură calitatea lucrărilor executate
 7. Aplică cunoștințe generale de comunicare
 8. Aprovizionează locul de muncă cu materiale, semifabricate și SDV-uri
 9. Studiază documentaţia de execuţie
 10. Programează maşina-unealtă cu comandă numerică – stabilește originea coordonatelor
 11. Execută reglarea iniţială a maşinii-unelte cu comandă numerică
 12. Execută reglarea statică a sculelor și montarea dispozitivelor de fixare
 13. Prelucrează lotul de piese
 14. Controlează piesele executate pe maşini-unelte cu comandă numerică
 15. Depozitează şi expediază piesele prelucrate
 16. Asigură funcţionarea maşinilor-unelte cu comandă numerică
 17. Utilizează calculatorul la prelucrarea informației

 Competenţe dobândite:

 1. Aplică noțiuni de desen tehnic;
 2. Organizează locul de muncă;
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 4. Aplică normele de protecție a mediului;
 5. Lucrează în echipă;
 6. Asigură calitatea lucrărilor executate;
 7. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 8. Aprovizionează locul de muncă cu materiale, semifabricate și SDV-uri;
 9. Studiază documentaţia de execuţie;
 10. Programează maşina-unealtă cu comandă numerică – stabilește originea coordonatelor;
 11. Execută reglarea iniţială a maşinii-unelte cu comandă numerică;
 12. Execută reglarea statică a sculelor și montarea dispozitivelor de fixare;
 13. Prelucrează lotul de piese;
 14. Controlează piesele executate pe maşini-unelte cu comandă numerică;
 15. Depozitează şi expediază piesele prelucrate
 16. Asigură funcţionarea maşinilor-unelte cu comandă numerică;
 17. Utilizează calculatorul la prelucrarea informației.

 

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.