Strungar

C14 - Strungar

Cursul STRUNGAR, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi strungari.

CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

COR: 722413 - Strugar universal

          722419 - Strungar la strung paralel si de detalonat

          722420 - Strungar la strung revolver

          722421 - Strungar la strung carusel

          722422 - Strungar la masini orizontale

          722423 - Strungar la masini de alezat

          722424 - Strungar la masini de prelucrat în coordonate

          722425 - Strungar la masini de strunjit roti cai ferate

Condiţii de acces: Absolvenţi cu studii obligatorii

Program de pregătire pentru cursul STRUNGAR:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Întreținerea echipamentelor de lucru
 6. Pregătirea lucrărilor specifice de sculărie; 
 7. Desen tehnic; 
 8. Scule: cuțite, cuțite profilate; broșe; 
 9. Verificatoare: subler, micrometru, comparatoare, procese de măsurare, metode de măsurare, mijloace pentru măsurare; instalații și sisteme de măsurare
 10. Realizarea operațiilor de găurire: burghie, adâncitoare, alezoare, freze
 11. Realizarea operațiilor de filetare: cuțite și piepteni pentru filetat, capete pentru filetare, tarozi, filiere, freze pentru filet, materiale.
 12. Ajustarea componentelor individuale în vederea asamblării

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
 6. Identificarea SDV-urilor şi echipamentelor necesare strunjirii
 7. Pregătirea operaţiei de strunjire
 8. Executarea operaţiei de strunjire

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.