Tehnician prelucrări mecanice

C15 - Tehnician prelucrări mecanice

Cursul TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE (COR 311520).

CURS DE CALIFICARE NIVEL 3

COR: 311520 - Tehnician prelucrări mecanice

Condiţii de acces: Absolvenţi cu studii obligatorii

Program de pregătire pentru cursul TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Întreținerea echipamentelor de lucru
 6. Pregătirea lucrărilor specifice; 
 7. Desen tehnic; 
 8. Scule: cuțite, cuțite profilate; broșe; 
 9. Verificatoare: subler, micrometru, comparatoare, procese de măsurare, metode de măsurare, mijloace pentru măsurare; instalații și sisteme de măsurare
 10. Realizarea operațiilor de găurire: burghie, adâncitoare, alezoare, freze
 11. Realizarea operațiilor de filetare: cuțite și piepteni pentru filetat, capete pentru filetare, tarozi, filiere, freze pentru filet, materiale.
 12. Ajustarea componentelor individuale în vederea asamblării
 13. Asamblarea componentelor: tehnologii șî echipament de ștanțare și îndoire, ștanțarea pieselor metalice, procesul de forfecare la ștanțare, scule de ștanțare, croirea semifabricatelor, calculul forțelor de ștanțare, condiții tehnologice la ștanțare
 14. Controlul produsului final: tehnologii de control, mijloace de control.
 15. Teme practice: Prelucrarea prin deformare la rece; Analiza formei și dimensiunilor piesei; Determinarea dimensiunilor semifabricatului; Stabilirea procesului tehnologic de fabricație la piese; Calculul centrului de presiune; Calculul de rezistență pentru unele elemente componente; Intocmirea tehnologiei de fabricație; Calculul tehnico-economic

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
 6. Organizarea proceselor tehnologice de prelucrǎri mecanice
 7. Asigurarea materială a proceselor tehnologice de prelucrǎri mecanice
 8. Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor
 9. Coordonarea proceselor tehnologice de prelucrǎri mecanice
 10. Planificarea şi urmărirea realizării producţiei

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.