Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune

C16 - Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune

 Cursul ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ ŞI CABLURI DE JOASĂ TENSIUNE, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care doresc să lucreze în ocupaţia ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ ŞI CABLURI DE JOASĂ TENSIUNE (COR 741106).

 CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

 COR: 741106 - Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune

          741103 - Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

          741108 - Electrician constructor instalator aparatură de măsură și control

 Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

 Programa de pregătire pentru cursul ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ ŞI CABLURI DE JOASĂ TENSIUNE:

 1. Organizează locul de muncă;
 2. Întreține echipamentele de lucru;
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 4. Aplică normele de protecție a mediului;
 5. Asigură conformitatea lucrărilor executate;
 6. Aplică cunoștințe generale de comunicare; 
 7. Munca în echipă; 
 8. Montează aparatajul electric de joasă tensiune; 
 9. Montează cablurilor şi conductoarelor electrice de joasă tensiune;
 10. Pregătește executarea conexiunilor cablurilor electrice;
 11. Conectează cablurile electrice şi conductoarele de joasă tensiune;
 12. Asigură mentenanţă instalaţiilor de electroalimentare de joasă tensiune;
 13. Montează aparatele de măsură şi control (AMC);
 14. Realizează probele și încercările funcţionale pentru componentele instalaţiilor electrice şi de automatizări;
 15. Operează instalaţiile electrice şi de automatizări;
 16. Aplică măsuri pentru păstrarea eficienței energetice a clădirilor;
 17. Folosește tehnica de calcul.

Competenţe dobândite:

 1. Organizează locul de muncă;
 2. Întreține echipamentele de lucru
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 4. Aplică normele de protecție a mediului;
 5. Asigură conformitatea lucrărilor executate;
 6. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 7. Munca în echipă;
 8. Cunoaște, identifică și aplică cunoștințe de bază în electrotehnică;
 9. Montează aparatajul electric de joasă tensiune;
 10. Montează cablurile şi conductoarele electrice de joasă tensiune;
 11. Pregătește executarea conexiunilor cablurilor electrice;
 12. Conectează cablurile electrice şi conductoarele de joasă tensiune;
 13. Asigură mentenanța instalaţiilor de electroalimentare de joasă tensiune;
 14. Montează aparatele de măsură şi control (AMC);
 15. Realizează probele și încercările funcţionale pentru componentele instalaţiilor electrice şi de automatizări;
 16. Operează instalaţiile electrice şi de automatizări;
 17. Aplică măsuri pentru păstrarea eficienței energetice a clădirilor;
 18. Utilizeaza tehnica de calcul.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

 

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.