Electrician montator de instalaţii automatizate

C17 - Electrician montator de instalaţii automatizate

Cursul ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALAŢII AUTOMATIZATE, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi electricieni.

CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

COR: 741308 - Electrician montator de instalaţii automatizate

          741211 - Montator, reglor, depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee

          821223 - Montator, reglor, depanator pentru aparate şi echipamente electronice

          821211 - Montator-reglor, depanator de instalaţii de electronica şi curenţi purtători

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Program de pregătire pentru cursul ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALAŢII AUTOMATIZATE:

 1. Norme de sănătate şi securitate în muncă;
 2. Managementul calităţii;
 3. Desen tehnic şi scheme electrice/mecanice;
 4. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor;
 5. Fenomene electrice şi magnetice;
 6. Tehnologia electronică;
 7. Bazele electronicii analogice şi digitale;
 8. Măsurări electrice;
 9. Sisteme de reglare automată;
 10. Asamblarea aparatelor/instalaţiilor automatizate;
 11. Montarea instalaţiilor automatizate pe amplasament;
 12. Punerea în funcţiune şi verificarea parametrilor tehnici ai instalaţiilor automatizate;
 13. Mentenanţa instalaţiilor automatizate.

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă
 2. Aplicarea cerinţelor privind sistemul de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice şi mecanice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea tehnologiei electronice
 8. Utilizarea elementelor de circuit analogice şi digitale
 9. Utilizarea aparatelor electrice de măsură
 10. Automatizarea proceselor
 11. Automatizarea echipamentelordin instalaţiile automatizate
 12. Verificarea materialelor
 13. Montarea instalaţiilor automatizate pe amplasament
 14. Pregătirea şi montarea cablurilor şi firelor
 15. Punerea în funcţiune a instalaţiilor automatizate
 16. Testarea performanţei şi a securităţii instalaţiilor automatizate
 17. Intreţinerea instalaţiilor automatizate

 Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.