Electrician pentru utilizarea energiei electrice

C18 - Electrician pentru utilizarea energiei electrice

Cursul ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi electricieni.

CURS DE CALIFICARE NIVEL 1

COR: 741313 - Electrician pentru utilizarea energiei electrice

          741211 - Montator, reglor, depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee

          821223 - Montator, reglor, depanator pentru aparate şi echipamente electronice

          821211 - Montator-reglor, depanator de instalaţii de electronica şi curenţi purtători

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Program de pregătire pentru cursul ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALAŢII AUTOMATIZATE:

 1. Norme de sănătate şi securitate în muncă;
 2. Managementul calităţii;
 3. Desen tehnic şi scheme electrice/mecanice;
 4. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor;
 5. Fenomene electrice şi magnetice;
 6. Materiale electrotehnice;
 7. Aparate electrice de măsură;
 8. Instalarea echipamentelor electrice pe amplasament;
 9. Montarea traseelor de cablu şi a conductorilor electrici;
 10. Instalaţii electrice de iluminat;
 11. Instalaţii pentru alimentarea maşinilor electrice;
 12. Instalaţii pentru echipamente de încălzire şi sanitare;
 13. Instalaţii electrice de comandă şi comunicaţii;
 14. Instalaţii de paratrăznete şi prize de pământ;
 15. Punerea în funcţiune şi verificarea parametrilor tehnici ai sistemelor şi instalaţiilor electrice;
 16. Mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor electrice.

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă
 2. Aplicarea cerinţelor privind sistemul de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice şi mecanice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea materialelor electronice
 8. Utilizarea aparatelor electrice de măsură
 9. Înstalarea echipamentelor electrice
 10. Asamblarea prin sudură şi lipire
 11. Verificarea materialelor
 12. Realizarea traseelor de cablu
 13. Pregătirea şi montarea cablurilor şi firelor
 14. Realizarea instalaţiilor electrice de iluminat
 15. Realizarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea maşinilor electrice
 16. Realizarea instalaţiilor electrice pentru echipamente de încălzire şi sanitare
 17. Realizarea instalaţiilor electrice de comandă şi comunicaţii
 18. Realizarea instalaţiilor electrice de paratrăznete şi prize de pământ
 19. Punerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor electrice
 20. Testarea performanţei şi securităţii sistemelor şi instalaţiilor electrice
 21. Întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor electrice

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.