Electromecanic

C19 - Electromecanic / Electromechanic

Cursul ELECTROMECANIC, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi electromecanici.

CURS DE CALIFICARE NIVEL 1

COR: 742214 - Electromecanic

          741215 - Electromecanic maşini şi echipamente electrice

          821222 – Montator electromecanic

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Program de pregătire pentru cursul ELECTROMECANIC:

 1. Norme de sănătate şi securitate în muncă specifice domeniului, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului;
 2. Managementul calităţii;
 3. Desen tehnic şi scheme electrice/mecanice;
 4. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor;
 5. Fenomene electrice şi magnetice;
 6. Materiale electrotehnice;
 7. Aparate electrice de măsură;
 8. Asamblarea sistemelor electromecanice;
 9. Procesul tehnologic de realizare a bobinelor;
 10. Depanarea şi recondiţionarea bobinelor sistemelor electromecanice;
 11. Montarea şi demontarea bobinelor;
 12. Metode şi tehnici de montare, demontare şi reparare a motoarelor electrice;
 13. Punerea în funcţiune şi verificarea parametrilor tehnici ai sistemelor electromecanice;
 14. Mentenanţa sistemelor electromecanice.

Competenţe dobândite: 

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă în domeniul electromecanic
 2. Aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea materialelor electrotehnice
 8. Utilizarea aparatelor electrice de măsură
 9. Asamblarea părţilor componente ale sistemelor electromecanice
 10. Verificarea materialelor
 11. Realizarea bobinelor
 12. Depanarea şi recondiţionarea bobinelor
 13. Montarea / Demontarea bobinelor sistemelor electromecanice
 14. Montarea, demontarea şi repararea motoarelor electrice
 15. Punerea în funcţiune a sistemelor electromecanice
 16. Testarea performanţei şi securităţii sistemelor electromecanice
 17. Întreţinerea sistemelor electromecanice

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.