Electromecanic maşini şi echipamente electrice

C20 - Electromecanic maşini şi echipamente electrice / Electromechanic for machines and electrical equipment

Cursul ELECTROMECANIC MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi electromecanici pentru instalaţii şi utilaje industriale.

CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

COR: 741215 - Electromecanic maşini şi echipamente electrice

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul ELECTROMECANIC MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE:

 1. Normele de sănătate şi securitate în muncă specifică domeniului,prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
 2. Managementul calităţii.
 3. Desen tehnic şi scheme electrice / mecanice.
 4. Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor.
 5. Fenomene electrice şi magnetice.
 6. Materiale electrotehnice.
 7. Aparate electrice de masură.
 8. Asamblarea sistemelor electromecanice.
 9. Procesul tehnologic de realizare a bobinelor.
 10. Depanarea şi recondiţionarea bobinelor sistemelor electromecanice.
 11. Montarea şi demontarea bobinelor.
 12. Metode şi tehnici de montare, demontare şi reparare a motoarelor electrice.
 13. Punerea în funcţiune şi verificarea parametrilor tehnici ai sistemelor electromecanice.
 14. Mentenanţa sistemelor electromecanice.

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă în domeniul electromecanic
 2. Aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea materialelor electrotehnice
 8. Utilizarea aparatelor electrice de măsură
 9. Utilizarea maşinilor şi echipamentelor electrice
 10. Realizarea instalaţiilor electrice pentru maşini şi echipamente electrice
 11. Pregătirea şi montarea cablurilor şi firelor
 12. Asamblarea părţilor componente ale maşinilor şi echipamentelor electrice
 13. Montarea părţilor componente ale maşinilor şi echipamentelor electrice
 14. Verificarea materialelor
 15. Montarea, demontarea şi repararea motoarelor electrice
 16. Punerea în funcţiune a maşinilor şi echipamentelor electrice
 17. Testarea performanţei şi securităţii maşinilor şi echipamentelor electrice
 18. Întreţinerea maşinilor şi echipamentelor electrice

Examen:  Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.