Montator electromecanic

C21 - Montator electromecanic / Electromechanical assembler

Cursul MONTATOR ELECTROMECANIC, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi MONTATOR ELECTROMECANIC (COR 821222).

CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

COR: 821222 - Montator electromecanic

         821223 - Motator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice

         821211 - Motator-reglor şi depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători

         821201 - Lăcătuş montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric

         741215 - Electromecanic maşini şi echipamente electrice

         742214 - Electromecanic

 Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

 Programa de pregătire pentru cursul MONTATOR ELECTROMECANIC:

 1. Normele de sănătate şi securitate în muncă specifică domeniului, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului
 2. Managementul calităţii
 3. Desen tehnic şi scheme electrice / mecanice
 4. Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor
 5. Fenomene electrice şi magnetice
 6. Materiale electrotehnice
 7. Aparate electrice de masură
 8. Asamblarea echipamentelor electromecanice
 9. Instalaţii electrice pentru echipamente electromecanice
 10. Instalarea echipamentelor electromecanice
 11. Metode şi tehnici de montare, demontare şi reparare a motoarelor electrice
 12. Punerea în funcţiune şi verificarea parametrilor tehnici ai echipamentelor electromecanice
 13. Mentenanţa echipamentelor electromecanice

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă în domeniul electromecanic
 2. Aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea materialelor electrotehnice
 8. Utilizarea aparatelor electrice de măsură
 9. Asamblarea elementelor componente ale echipamentelor electromecanice
 10. Verificarea materialelor
 11. Realizarea instalaţiilor electrice pentru echipamente electromecanice
 12. Pregătirea şi montarea cablurilor şi firelor
 13. Instalarea echipamentelor electromecanice pe amplasament
 14. Asamblarea prin sudură şi lipire
 15. Montarea, demontarea şi repararea motoarelor electrice
 16. Punerea în funcţiune a maşinilor şi echipamentelor electromecanice
 17. Testarea performanţei şi securităţii maşinilor şi echipamentelor electromecanice
 18. Întreţinerea maşinilor şi echipamentelor electromecanice

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.