Motator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee

C22 - Montator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee

Production fitter, controller and repairer for electrical measuring instruments and relays

Cursul MONTATOR, REGLOR ŞI DEPANATOR PENTRU APARATE DE MĂSURĂ ELECTRICE ŞI RELEE, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi MONTATOR, REGLOR ŞI DEPANATOR PENTRU APARATE DE MĂSURĂ ELECTRICE ŞI RELEE (COR 741211).

 CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

 COR: 741211 - Montator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee

          821223 - Motator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice

          821211 - Motator-reglor şi depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători

          741308 - Electrician montator de instalaţii automatizate

          741313 - Electrician pentru utilizarea energiei electrice

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul MONTATOR, REGLOR ŞI DEPANATOR PENTRU APARATE DE MĂSURĂ ELECTRICE ŞI RELEE:

 1. Normele de sănătate şi securitate în muncă specifică domeniului, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului
 2. Managementul calităţii
 3. Desen tehnic şi scheme electrice / mecanice
 4. Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor
 5. Fenomene electrice şi magnetice
 6. Materiale electrotehnice şi electronice
 7. Aparate electrice de măsură
 8. Relee şi contoare de energie electrică
 9. Asamblarea aparatelor de măsură electrice şi a contoarelor
 10. Instalarea echipamentelor electrice pe amplasament
 11. Motarea cablurilor şi firelor
 12. Montarea şi demontarea contoarelor de energie electrică, aparatelor de măsură electrice şi a releelor
 13. Punerea în funcţiune, verificarea parametrilor tehnici şi întreţinerea aparatelor de măsură electrice şi a releelor

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă
 2. Aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea materialelor electrotehnice şi electronice
 8. Utilizarea aparatelor electrice de măsură
 9. Utilizarea releelor şi contoarelor de energie electrică
 10. Asamblarea elementelor componente ale aparatelor de măsură electrice şi a releelor
 11. Verificarea materialelor
 12. Instalarea echipamentelor electrice
 13. Asamblarea prin sudură şi lipire
 14. Pregătirea şi montarea cablurilor şi firelor
 15. Montarea / demontarea echipamentelor electrice
 16. Punerea în funcţiune a aparatelor de măsură electrice şi a releelor
 17. Testarea performanţei şi securităţii a aparatelor de măsură electrice şi a releelor
 18. Întreţinerea a aparatelor de măsură electrice şi a releelor

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.