Instalator pentru sisteme termice solare

C24 - Instalator sisteme termice solare / Solar thermal installer

 Cursul INSTALATOR SISTEME TERMICE SOLARE, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi INSTALATOR SISTEME TERMICE SOLARE (COR 741104).

 CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

 COR: 741104 - Instalator sisteme termice solare

          741105 - Montator instalaţii solare

 Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

 Programa de pregătire pentru cursul INSTALATOR SISTEME TERMICE SOLARE:

 1. Normele de sănătate şi securitate în muncă specifică domeniului, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului
 2. Managementul calităţii
 3. Desen tehnic şi scheme electrice / mecanice
 4. Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor
 5. Fenomene electrice şi termice
 6. Aparate de măsură specifice domeniului
 7. Instalaţii electrice de paratrăznete şi prize de pământ
 8. Sisteme termice solare
 9. Structuri de susţinere a captatorilor solari
 10. Montarea sistemelor termice solare
 11. Motarea conductelor pentru sisteme termice solare
 12. Punerea în funcţiune, verificarea parametrilor tehnici ai sistemelor termice solare
 13. Mentenanţa sistemelor termice solare

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă
 2. Aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice şi mecanice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea aparatelor electrice de măsură specific domeniului
 8. Realizarea instalaţiilor electrice de paratrăznete şi prize de pământ
 9. Conversia energiei solare
 10. Montarea sistemelor de susţinere a captorilor solari
 11. Verificarea materialelor
 12. Montarea elementelor componente ale sistemelor termice solare
 13. Montarea conductelor de agent termic
 14. Punerea în funcţiune a sistemelor termice solare
 15. Testarea performanţei şi securităţii a sistemelor termice solare
 16. Întreţinerea sistemelor termice solare

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.