Montator instalaţii solare

C25 - Montator instalaţii solare / Solar installer

Cursul MONTATOR INSTALAŢII SOLARE, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 2, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi MONTATOR INSTALAŢII SOLARE (COR 741105).

CURS DE CALIFICARE NIVEL 2

COR: 741104 - Instalator sisteme termice solare

          741105 - Montator instalaţii solare

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul INSTALATOR SISTEME TERMICE SOLARE:

 1. Normele de sănătate şi securitate în muncă specifică domeniului, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului
 2. Managementul calităţii
 3. Desen tehnic şi scheme electrice / mecanice
 4. Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor
 5. Fenomene electrice şi termice
 6. Materiale electrotehnice
 7. Aparate de măsură specifice domeniului
 8. Instalaţii electrice de paratrăznete şi prize de pământ
 9. Sisteme fotovoltaice şi termice solare
 10. Structuri de susţinere a panourilor fotovoltaice şi a captorilor solari
 11. Motarea elementelor componente ale sistemelor solare
 12. Montarea cablurilor şi conductorilor pentru sistemele fotovoltaice şi sistemele termice solare
 13. Montarea conductelor pentru sistemele termice solare
 14. Punerea în funcţiune, verificarea parametrilor tehnici ai sistemelor fotovoltaice şi termice solare
 15. Mentenanţa sistemelor fotovoltaice şi sistemelor termice solare

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă
 2. Aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii
 3. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea şi întelegerea schemelor electrice şi mecanice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea materialelor electrotehnice
 8. Utilizarea aparatelor de măsură specific domeniului
 9. Realizarea instalaţiilor electrice de paratrăznete şi prize de pământ
 10. Verificarea materialelor
 11. Conversia energiei solare în energie electrică şi termică
 12. Montarea structurilor de susţinere a panourilor fotovoltaice şi a captorilor solari
 13. Montarea elementelor componente ale structurilor fotovoltaice
 14. Montarea elementelor componente ale structurilor termice solare
 15. Pregătirea şi montarea cablurilor şi firelor
 16. Montarea conductelor de agent termic
 17. Punerea în funcţiune a sistemelor fotovoltaice şi termice solare
 18. Testarea performanţei şi securităţii sistemelor fotovoltaice şi termice solare
 19. Întreţinerea sistemelor fotovoltaice şi termice solare

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.