Operator surse regenerabile de energie

C26 - Operator surse regenerabile de energie / Plant operator for renewable power plant

Cursul OPERATOR SURSE REGENERABILE DE ENERGIE, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 3, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi OPERATOR SURSE REGENERABILE DE ENERGIE (COR 313113).

CURS DE CALIFICARE NIVEL 3

COR: 313113 - Operator surse regenerabile de energie

          741105 - Montator instalaţii solare

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul OPERATOR SURSE REGENERABILE DE ENERGIE:

 1. Normele de sănătate şi securitate în muncă specifică domeniului, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului
 2. Managementul calităţii
 3. Desen tehnic şi scheme electrice / mecanice
 4. Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor
 5. Software specific utilizat în realizarea desenelor şi schemelor electrice şi mecanice
 6. Fenomene electrice şi magnetice
 7. Materiale electrotehnice
 8. Materiale utilizate în instalaţiile termice
 9. Echipamente de măsură şi monitorizare
 10. Exploatarea instalaţiilor electrice
 11. Strategia energetică a României
 12. Surse regenerabile de energie electrică şi termică
 13. Siateme fotovoltaice solare
 14. Sisteme termice solare
 15. Monitorizarea, supravegherea şi conducerea cetralelor electrice bazate pe surse regenerabile de energie
 16. Punerea în funcţiune şi verificarea parametrilor tehnici ai instalaţiilor de generare a energiei
 17. Mentenanţa sistemelor de generarea a energiei din surse regenerabile de energie şi întreţinerea echipamentelor de măsură şi monitorizare

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea legislatiei privind sănătatea şi securitatea în muncă
 2. Aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii
 3. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 4. Citirea şi înţelegerea desenelor tehnice
 5. Citirea şi înţelegerea schemelor electrice şi mecanice
 6. Realizarea asistată de calculator a desenelor şi schemelor electrice şi mecanice
 7. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 8. Utilizarea materialelor electrotehnice
 9. Utilizarea materialelor specificesistemelor termice
 10. Utilizarea echipamentelor de măsură şi monitorizare
 11. Punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice
 12. Generarea şi sistribuţie energiei electrice din surse regenerabile
 13. Producerea energiei din surse regenerabile
 14. Conversia energiei solare în energie electrică
 15. Conversia energiei solare în energie termică
 16. Monitorizarea operativă a centralelor electrice şi termice
 17. Controlul proceselor asistat de calculator
 18. Supravegherea centralelor termice şi electrice
 19. Punerea în funcţiune a centralelor electrice şi termice
 20. Testarea performanţei şi securităţii instalaţiilor electrice şi termice
 21. Întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor electrice şi termice
 22. Comunicarea datelor operative

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.