Operator control nedistructiv

C27 - Operator Control Nedistructiv

Cursul OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV, derulat în Timişoara, este curs de calificare de NIVEL 3, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut internaţional. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care se ocupă sau doresc să lucreze ca şi OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV (COR 315204).

CURS DE CALIFICARE N1

COR: 315204 - Operator control nedistructiv

          315212 - Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante

          315213 - Operator control nedistructiv cu ultrasunete

          315214 - Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

          315215 - Operator control nedistructiv cu particule magnetice

          315216 - Operator control nedistructiv cu curenţi turbionari

          315217 - Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii

Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

Programa de pregătire pentru cursul OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV:

 1. Norme de SSM şi SU: procedure, prescripţii tehnice, măsuri
 2. Proceduri specifice de control al calităţii
 3. Cerinţele standardelor referitoare la calitate specifice locului de muncă;
 4. Caracteristicile tehnice ale materialelor folosite;
 5. Echipamente de examinare nedistructivă
 6. Proceduri de remediere a neconformităţilor
 7. Cerinţele raportului de examinare
 8. Tehnologia prin care este realizat obiectul de examinat
 9. Cerinţe ale documentaţiei tehnice
 10. Metode de examinare nedistructiva şi norme de aplicare ale acestora

Competenţe dobândite:

 1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a normelor PSI
 2. Aplicarea procedurilor de calitate
 3. Întocmirea raportului de examinare
 4. Stabilirea metodei/tehnicii de examinare a produsului
 5. Elaborarea planului de examinare
 6. Pregătirea suprafeţei în vederea examinării
 7. Pregătirea examinării

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de absolvire sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.