Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

Cursul LĂCĂTUŞ MECANIC DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE, derulat în Timişoara, este curs de CALIFICARE de NIVEL 3, acreditat ANC, finalizat cu CERTIFICAT DE CALIFICARE, eliberat sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei, recunoscut UE. Cursul urmăreşte formarea profesională a persoanelor absolvente ale ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU, care doresc să lucreze în ocupaţia LĂCĂTUŞ MECANIC DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE (COR 721424).

 CURS DE CALIFICARE NIVEL 3

COR: 721424 - Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

 Condiţii de acces: Învăţământ General Obligatoriu

 Programa de pregătire pentru cursul LĂCĂTUŞ MECANIC DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Întreținerea echipamentelor de lucru
 6. Pregătirea lucrărilor specifice; 
 7. Desen tehnic; 
 8. Scule: cuțite, cuțite profilate; broșe; 
 9. Verificatoare: subler, micrometru, comparatoare, procese de măsurare, metode de măsurare, mijloace pentru măsurare; instalații și sisteme de măsurare
 10. Realizarea operațiilor de găurire: burghie, adâncitoare, alezoare, freze
 11. Realizarea operațiilor de filetare: cuțite și piepteni pentru filetat, capete pentru filetare, tarozi, filiere, freze pentru filet, materiale.
 12. Ajustarea componentelor individuale în vederea asamblării: matrițe
 13. Asamblarea componentelor: tehnologii șî echipament de ștanțare și îndoire, ștanțarea pieselor metalice, procesul de forfecare la ștanțare, scule de ștanțare, croirea semifabricatelor, calculul forțelor de ștanțare, condiții tehnologice la ștanțare
 14. Controlul produsului final: tehnologii de control, mijloace de control.
 15. Teme practice: Prelucrarea prin deformare la rece; Analiza formei și dimensiunilor piesei; Determinarea dimensiunilor semifabricatului; Stabilirea procesului tehnologic de fabricație la piese; Calculul centrului de presiune; Calculul de rezistență pentru unele elemente componente ale matriței; Intocmirea tehnologiei de fabricație a matriței; Calculul tehnico-economic

Competenţe dobândite:

 1. Organizează locul de muncă;
 2. Întreține echipamentele de lucru;
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 4. Aplică normele de protecție a mediului;
 5. Lucrează în echipă;
 6. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 7. Asigură diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor;
 8. Realizează desenele de execuție, citește și întreține schițele tehnice;
 9. Efectuează măsurători mecanice de precizie;
 10. Asigură remedierea defecţiunilor;
 11. Realizează montarea/ demontarea utilajelor;
 12. Asigură asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare;
 13. Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice;
 14. Asigură conformitatea lucrărilor executate;
 15. Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule;
 16. Întocmește rapoartele de întreţinere și reparaţii.

Examen: Teste grilă (proba scrisă), Proiect (proba practică).

Diploma: Certificat de calificare sub egida Ministerului Muncii şi a Ministerului Educaţiei.

* învăţământ general obligatoriu: până în 2002 - 8 clase, după 2002 - 10 clase (şcoala generală + şcoală profesională sau 2 clase de liceu).

Informații

Cursurile de calificare profesională și recalificare sunt instrumente esențiale pentru adaptarea și succesul într-o lume a muncii în continuă schimbare. Ele reprezintă investiții în viitorul profesional și personal, deschizând uși către noi posibilități și realizări. Aceste cursuri sunt concepute pentru a oferi cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a desfășura o activitate profesională într-un mod eficient și competent.